14 mei 2019 van 10:30 tot 11:30

Promotie: The Long Game: Towards a better understanding of the molecular and genetic aspects of clozapine

Dit proefschrift had tot doel meer inzicht te verkrijgen in de manier waarop clozapine processen in het lichaam beïnvloedt, met de hoop dat dit ons zou helpen de effecten en bijwerkingen beter te begrijpen en misschien zelfs te voorspellen. De onderzoeken hier beschreven brengen de wetenschap een kleine stap dichterbij dit doel. Het gebruik van cel modellen als tussenstap naar patiëntgebonden onderzoek heeft enig succes opgeleverd, waarbij we activatie van cholesterol metabolisme na clozapine hebben laten zien en er een gen gevonden is dat gelinkt is aan clozapine geïnduceerde levensvatbaarheid reductie in lymfoblasten. Daarnaast is nu duidelijk waar in de neutrofiel van clozapine gebruikers de autofluorescentie zich bevindt en kunnen we hypothetiseren dat het eiwit dat de fluorescentie produceert, in de vroege fase van neutrofiel ontwikkeling geproduceerd wordt.

Dit proefschrift heeft ons een kleine stap dichterbij een beter begrip van de werkingsmechanismen van clozapine gebracht. Er is echter nog een grote behoefte aan meer kennis. Toekomstig onderzoek zou zich aan de ene kant moeten richten op cel-/organoïd-/diermodelonderzoek en aan de andere kant op het verzamelen van een zo groot mogelijk patiënten cohort om de resultaten uit fundamenteel onderzoek te valideren en complementeren.

Begindatum en -tijd
14 mei 2019 10:30
Einddatum en -tijd
14 mei 2019 11:30
Promovendus
Jytte de With
Proefschrift
The Long Game: Towards a better understanding of the molecular and genetic aspects of clozapine
Promotor(es)
Prof. R.A. OphoffProf. W.W. van SolingeProf. R.S. Kahn
Entree
Gratis