tot

Promotie: The impact of diagenesis and sequestration on long-chain diols and derived marine proxies

De huidige opwarming van de aarde en de klimaatverandering worden veel besproken in wetenschap, politiek en media. Om klimaatontwikkeling in de toekomst te voorspellen, zijn we afhankelijk van klimaatmodellen die zijn gevalideerd en getest door toepassing van klimaatproxies, fossiele overblijfselen die informatie geven over vroegere klimaatomstandigheden. Onlangs is gevonden dat specifieke verbindingen die alkyldiolen (diolen) worden genoemd, en veel voorkomen in oude sedimenten, de vroegere oppervlaktetemperaturen van de zee aangeven. Er zijn echter veel onzekerheden bij de toepassing hiervan, aangezien organische verbindingen in het mariene milieu sterk worden afgebroken. De focus van dit proefschrift was daarom om potentiële fouten in de reconstructie van zeewatertemperatuur op te sporen wanneer deze diolen worden afgezet in mariene milieu’s.

Grote hoeveelheden diol-producerende algenbiomassa werden in het laboratorium gedurende meer dan 8 maanden afgebroken, wat verrassend genoeg leidde tot toename in diolen, waarschijnlijk afkomstig van biopolymeren, waarin diolen de bouwstenen vertegenwoordigen. De verhouding van diolen die werd gebruikt om de oppervlaktetemperaturen van de zee te reconstrueren werd echter niet wezenlijk beïnvloed. Daarentegen werden veranderingen in deze verhouding waargenomen wanneer diolen werden bestudeerd in mariene sedimenten die waren afgezet onder contrasterende zuurstofconcentraties. Deze resultaten wijzen daarom op mogelijke fouten in reconstructies van zeewatertemperatuur, waarmee rekening moet worden gehouden bij het toepassen van klimaatproxyies gebaseerd op diolen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Promovendus
Sophie Reiche
Proefschrift
The impact of diagenesis and sequestration on long-chain diols and derived marine proxies
Promotor(es)
prof. dr. ir. S. Schouten
prof. dr. ir. J.S. Sinnighe Damste