Promotie: Talking XTC; Drug discourse in post-war Dutch newspaper and radio debates

Promotie van B.J. van der Molen MA

tot

Talking XTC beschrijft hoe het discours rondom ecstasy ontstond en zich ontwikkelde in Nederlandse kranten- en radiodebatten tussen 1985 en 2006. Het proefschrift introduceert en maakt gebruik van de “leveled approach”, een methodologische benadering waarmee ook digitale data-archieven met audiovisueel erfgoed structureel kunnen worden doorzocht en geanalyseerd. Dit was al mogelijk voor digitale data-archieven met gedrukt erfgoed, zoals kranten.

Ecstasy, de straatnaam voor pillen met MDMA, werd in de late jaren '80 populair in Nederland. De drug werd in 1988 opgenomen als harddrug onder de Nederlandse Opiumwet, maar bleef onverminderd populair, vooral op zogenaamde acid house-feesten. Talking XTC laat zien hoe ecstasy in mediadebatten een reputatie kende die niet altijd te rijmen was met de kaders van drugsregulering: in de negentiger jaren bleef men ecstasy overwegend als een softdrug beschouwen, terwijl de stof volgens de wet een harddrug was. De neiging om de stof een meer legitieme plek te geven in de uitgaanscultuur bestond naast de neiging om de stof te bestempelen als problematisch en gevaarlijk, en een steeds sterkere reputatie van ecstasy als handelswaar voor de georganiseerde criminaliteit.

De dynamiek in dit proces van betekenisgeving verschilde in de kranten- en radiodebatten. In de krant kwamen de verschillende perspectieven tot uiting in afzonderlijke artikelen, terwijl de perspectieven in de radiodebatten juist bleken uit discussie-items met belanghebbenden die het vaak met elkaar oneens waren. De analyses suggereren dat het gebruik van ecstasy steeds minder aanvaard en steeds sterker veroordeeld werd gedurende de bestudeerde periode.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (link)
Promovendus
B.J. van der Molen MA
Proefschrift
Talking XTC; Drug discourse in post-war Dutch newspaper and radio debates
Promotor(es)
prof. dr. A.H.L.M. Pieters
prof. dr. J.C. Kennedy
Co-promotor(es)
dr. S.A.M. Snelders
dr. J. van Gorp
Meer informatie
Nieuwsbericht: Complexe reputatie van ecstasy ontwikkelt zich anders op radio dan in kranten