14 januari 2020 van 10:30 tot 11:30

Promotie: Tackling acute myeloid leukemia

Het onderzoek dat is beschreven in dit proefschrift draagt bij aan het beter begrijpen van de mechanismen die een rol spelen in het terugkeren van acute myeloide leukemie bij kinderen en volwassenen na behandeling (AML recidief). Wij hebben dit onderzocht door actieve regio’s in het DNA te analyseren (epigenetica), een goede methode om verschillen tussen celtypen te identificeren en ook om erachter te komen welke processen hiervoor verantwoordelijk zijn. Door het actieve epigenoom te analyseren hebben we een aantal genen gevonden die actiever zijn in kinderen die een AML recidief krijgen. Deze genen kunnen gebruikt worden om AML patiënten al op diagnose te classificeren voor hun risico om een recidief te krijgen. Er is echter ook gebleken dat verschillende groepen genen klinisch relevant zijn voor verschillende groepen AML patiënten. Dit is belangrijke informatie om een beter risicoprofiel op te zetten, wat kan leiden tot betere behandelingen. Naast dit resultaat hebben we een nieuw potentieel geneesmiddelen onderzocht voor kinderen met AML. Behandeling met de drug NSC3852 zorgt ervoor dat inactieve regio’s in het DNA actiever worden. Onze resultaten in het laboratorium lieten zien NSC3852 behandeling effectief AML cellen doodt terwijl gezonde bloedcellen minder gevoelig zijn. Verder hebben wij ook het effect van twee bestaande geneesmiddelen getest op gezonde bloedcellen in het laboratorium, namelijk entinostat en vorinostat, welke net zoals NSC3852 het epigenoom beïnvloeden. Deze resultaten zijn belangrijk om precies te weten wat de invloed is van behandeling met deze geneesmiddelen op gezonde bloedcellen om zo bijeffecten van behandeling te voorkomen.

Begindatum en -tijd
14 januari 2020 10:30
Einddatum en -tijd
14 januari 2020 11:30
Promovendus
Caroline Wiggers
Proefschrift
Tackling acute myeloid leukemia
Promotor(es)
Prof. E.E.S. Nieuwenhuis
Co-promotor(es)
dr. M. Bartelsdr. M.P. Creyghton
Entree
Gratis