14 juni 2018 van 12:45 tot 13:45

Promotie: Taak georiënteerde circuit training in een groep verbetert het loopvermogen vroeg na een beroerte

Veel mensen ervaren lichamelijke gevolgen na een beroerte zoals een verminderde loopvaardigheid. Taak-georiënteerde circuit groepstraining (CCT) is een fysiotherapeutische interventie, die erop gericht is om het lopen na een beroerte te verbeteren. Taak-georiënteerde CCT bij mensen minder dan drie maanden na een beroerte met matige tot zware beperkingen blijkt veilig en net zo effectief te zijn als individuele fysiotherapeutische behandeling. Taak-georiënteerde CCT kan daarmee en alternatief voor individuele fysiotherapie zijn. Daarnaast bleek training van uithoudingsvermogen geïntegreerd in taak-georiënteerde CCT bij mensen met milde tot matige beperkingen vroeg na een beroerte effectiever op het loopvermogen dan CCT alleen.

Uit literatuuronderzoek bleek de samenhang tussen uithoudingsvermogen en loopvermogen na een beroerte matig te zijn, wat het integreren van training van het uithoudingsvermogen in een taak-georiënteerde CCT deels rechtvaardigt. Echter balans blijkt een belangrijke verstoorder van de sterke samenhang tussen uithoudingsvermogen en loopvermogen na een beroerte te zijn. Balans moet daarom mogelijk ook aandacht krijgen binnen CCT om het loopvermogen te verbeteren.

Helaas lijkt de winst in loopvermogen niet te worden omgezet meer buiten lopen. Dat kan mogelijk geweten worden aan het feit dat taak-georiënteerde CCT zich met name richt op de fysieke problemen, terwijl gedragsproblemen, problemen in de omgeving en sociale problemen mogelijk ook aandacht behoeven. Het lijkt daarvoor noodzakelijk om zowel de intentie om te lopen te beïnvloeden door rekening te houden met de sociale invloed, het zelfvertrouwen en de houding t.a.v. lichaamsbeweging. Tegelijkertijd zou de verbetering van loopvaardigheid en zelfs het creëren van gelegenheid om te lopen overwogen moeten worden.

Begindatum en -tijd
14 juni 2018 12:45
Einddatum en -tijd
14 juni 2018 13:45
Promovendus
Jacqueline Outermans
Proefschrift
Investigating and stimulating walking after stroke
Promotor(es)
J.M.A. Visser-Meily
Entree
Gratis