11 september 2017 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Systemische curriculumontwikkeling vergroot de kans op een duurzamer resultaat

Corine Vis ontwikkelde een duurzame aanpak voor curriculaire capaciteitsversterking van partners binnen de context van internationale ontwikkelingssamenwerking. De kracht en toegevoegde waarde van haar onderzoek ligt in het aanreiken van een synthese van een omvangrijk en enigszins gefragmenteerd kennisgebieden. Die synthese maakte het mogelijk een set ontwerpprincipes te formuleren die een aantal fundamentele, maar tot nu toe vaak op zichzelf staande inzichten bij elkaar brengt als coherente componenten van een systemische curriculumontwikkelingsaanpak. Deze aanpak werkte Vis vervolgens uit tot een ‘framework for systemic collaborative curriculum development’.

Haar raamwerk is een praktisch, richtinggevend instrument en werd gevalideerd in drie gevalsstudies in Afrika en het Caribisch gebied. Het concentreert zich op de meest essentiële elementen nodig om de curriculaire capaciteit van betrokkenen te versterken en tegelijkertijd hoogwaardige curricula te ontwikkelen, zonder voorschrijvend te zijn. 

Begindatum en -tijd
11 september 2017 14:30
Einddatum en -tijd
11 september 2017 15:30
Promovendus
Corine Vis
Proefschrift
Systemische curriculumontwikkeling vergroot de kans op een duurzamer resultaat
Promotor(es)
Prof. dr. W.A.J.M. Kuiper
Co-promotor(es)
Dr. J.B.Y. BerkvensDr. N.M. Nieveen