14 juni 2018 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Systematische literatuuroverzichten van predictiemodellen: methoden en toepassingen op het gebied van hart- en vaatziekten

Predictiemodellen worden steeds belangrijker in de klinische praktijk. Helaas is onderzoek naar predictiemodellen vaak niet reproduceerbaar en is het nut van de meeste modellen in de klinische praktijk onduidelijk. Om het huidige bewijsmateriaal over bestaande predictiemodellenmodellen in een specifiek klinisch gebied te beoordelen en samen te vatten, zijn systematische literatuuroverzichten  belangrijk. In dit proefschrift presenteren we richtlijnen voor het systematisch samenvatten van literatuur met betrekking tot predictiemodellen. Met behulp van deze richtlijnen, laten we zien dat er een overvloed is aan predictiemodellen voor cardiovasculaire risicovoorspelling. De meerderheid van de modellen bestond uit een vergelijkbare set predictoren, waaronder leeftijd, geslacht, roken, diabetes, bloeddruk en cholesterolwaardes in het bloed. Methodologische informatie die onmisbaar is om een model extern te valideren of toe te passen in de klinische praktijk, ontbrak vaak. Slechts een derde van de beschikbare modellen was extern gevalideerd en daarom blijft het nut van de meeste modellen voor de klinische praktijk onduidelijk. Ook laten we zien dat drie veelgebruikte predictiemodellen in de Verenigde Staten het risico op hart- en vaatziekten overschatten. Ook in een algemene reeks publicaties betreffende predictiemodellen werd een gebrek aan cruciale informatie vanwege onvolledige rapportage aangetoond. Hierdoor is het lastig om ontwikkelde modellen te valideren of toe te passen in de klinische praktijk. Op basis van de resultaten van dit proefschrift zijn we van plan om beter onderwijs te bieden aan studenten en vrij beschikbaar online onderwijsmateriaal te ontwikkelen voor onderzoekers, redacteuren, referenten, en zorgverleners. 

Begindatum en -tijd
14 juni 2018 14:30
Einddatum en -tijd
14 juni 2018 15:30
Promovendus
Anneke Damen
Proefschrift
Systematic reviews and meta-analyses of prediction model studies: methods and applications
Promotor(es)
Prof.dr. K.G.M. MoonsProf.dr. R.J.P.M. Scholten
Co-promotor(es)
Dr. L. HooftDr. T.P.A. Debray
Entree
Gratis