Promotie: Sustainable Living in Systems Change - A holistic approach to model lifestyle changes in Integrated Assessment Models

tot

Bestaand onderzoek naar hoe we klimaatdoelstellingen kunne halen richt zich sterk op veranderingen in productie van energie en materialen en veel minder op de rol die veranderingen in de vraag kunnen spelen. Dit proefschrift laat zien dat veranderingen in gedrag en levensstijl aanzienlijk kunnen bijdragen tot het bereiken van onze klimaatdoelstellingen. De ontwikkelde SLIM-scenario's (Sustainable Living in Models) staan in dit onderzoek centraal. Dit zijn scenario’s met verschillende kenmerken: de scenario’s worden gekarakteriseerd door individualistische of collectieve waarden en veranderingen in gedrag worden centraal of decentraal ondersteund. De scenario’s illustreren hoe verschillende levensstijlen en systeemveranderingen kunnen leiden tot verschillende toekomsten als onderdeel van een rechtvaardige transitie. De gemodelleerde emissiepaden (met het integrated assessment model IMAGE) van de SLIM-scenario's laten zien dat duurzaam leven waarin gedragsveranderingen ondersteund worden aanzienlijk kan bijdragen tot het bereiken van onze klimaatdoelstellingen, met minder afhankelijkheid van technologische oplossingen zoals het verwijderen van koolstofdioxide uit de atmosfeer. Emissies van persoonsvervoer en woningen zouden hierdoor met ongeveer 39% voor Global North regio’s en 27% voor Global South regio’s kunnen worden verminderd vergeleken met een scenario op basis van de huidige trends.

Dit onderzoek volgt een multidisciplinaire aanpak door zowel de motieven voor verandering als de resultaten van verandering te onderzoeken. Deze aanpak maakte het mogelijk om een raamwerk te ontwikkelen die gebruikt kan worden om de definities van leefstijlverandering te harmoniseren en scenario's te ontwikkelen door middel van workshops met adviseurs en beleidsmakers. Een belangrijk impact van dit onderzoek is dat met de verbeterde weergave van levensstijlveranderingen in de SLIM-scenario's, belanghebbenden geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over het faciliteren van veranderingen in levensstijlen als strategieën om klimaatverandering tegen te gaan.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Promovendus
Nicole Jane van den Berg
Proefschrift
Sustainable Living in Systems Change: A holistic approach to model lifestyle changes in Integrated Assessment Models
Promotor(es)
prof. dr. D.P. Van Vuuren
Co-promotor(es)
dr. V. Timmer
dr. A.F. Hof