2 februari 2018 van 14:30 tot 15:15

Promotie: Strategische samenwerking van bedrijven vergroot succes duurzame innovaties

Om de slagingskansen van technologische duurzaamheidsinnovaties te vergroten, kunnen organisaties op strategisch niveau in netwerken samenwerken. Dit concludeert promovenda Julia Planko. Met elkaar kunnen zij een ondersteunend ecosysteem opbouwen waarin technologie en markt zich verder kunnen ontwikkelen. Dit wordt 'system building' genoemd.

System building-netwerken bestaan uit ondernemers, managers, overheden en gebruikers. Samen verbeteren ze de technologie, ontwikkelen standaarden, markten en businessmodellen, creëren bewustwording bij gebruikers en draagvlak voor overheidsbeleid. Dit maakt adoptie van de nieuwe technologie op grote schaal mogelijk.

Planko onderzocht de Nederlandse smart grid-sector om een strategisch kader voor system building te ontwikkelen dat netwerken van organisaties kunnen toepassen. Het kader brengt processen en activiteiten in kaart die organisaties kunnen uitvoeren om zelf een ondersteunend ecosysteem te ontwikkelen.

Vervolgens ontwikkelde ze een strategisch kader voor het effectief managen van system building netwerken. Dit geeft een overzicht van de belangrijkste factoren voor het effectief besturen van dergelijke netwerken en licht toe hoe deze kunnen worden geïmplementeerd.

Tot slot hoort bij system building op strategisch niveau ook samenwerking tussen concurrenten. Planko bracht daarom de risico’s en voordelen van dergelijke samenwerking en de factoren die samenwerking mogelijk maken in kaart. Ze ontdekte dat system building netwerken in de Nederlandse smart grid-sector een ‘coping strategie’ toepassen, om niet alleen risico’s terug te brengen, maar deze van begin aan te voorkomen.

Begindatum en -tijd
2 februari 2018 14:30
Einddatum en -tijd
2 februari 2018 15:15
Promovendus
Julia Planko
Proefschrift
Strategic collaboration in innovation ecosystems - a case study of collective system building in the Dutch smart grid sector
Promotor(es)
Prof.dr. Jacqueline M. Cramer Prof.dr. Marko P. Hekkert
Co-promotor(es)
Dr. Maryse M.H. Chappin