17 oktober 2019 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Strategieën voor online planaanpassingen voor de 1.5T MR-linac: eerste implementatie en evaluatie voor lymfeklier oligometastasen

Ter voorbereiding van een radiotherapiebehandeling worden er CT en MRI beelden gemaakt van de patiënt, waarop het doelgebied en andere belangrijke weefsels worden ingetekend. Op basis hiervan wordt er een dosisplan gemaakt. Dosisplanning is een belangrijk aspect waarmee gezorgd wordt dat er voldoende dosis aan de tumor wordt gegeven zonder dosislimieten van gezonde weefsels rond de tumor te overschrijden. Automatische dosisplanning heeft bijgedragen aan een reductie in variantie en een hogere efficiëntie en speelt een ondersteunende rol in verschillende aspecten van de radiotherapie, zoals kwaliteitsbewaking en besluitvorming. Beeldgestuurde radiotherapie zorgt voor het nauwkeurig afstralen van de dosis op de juiste locatie. De introductie van MRI-gestuurde radiotherapie heeft gezorgd voor een verschuiving in de wereld van radiotherapie en biedt, vanwege verbeterd contrast tussen zachte weefels, vele nieuwe mogelijkheden voor online dosisplanning en planadaptatie gebaseerd op de actuele anatomie van de patiënt.

MRI-gestuurde bestraling van lymfeklier oligometastasen is recent geïntroduceerd in de kliniek door het simuleren van de potentiële dosimetrische winst, het bepalen van de meest geschikte planadaptatiestrategie en door het evalueren van de behandelingen ten opzichte van de conventionele CBCT-linac behandeling en alternatieve strategieën. Met de toegevoegde waarde van MRI-gestuurde bestraling zal het in de toekomst mogelijk realiseerbaar zijn om, gebruikmakend van online dosisplanning en planadaptatie, dit type tumoren met een enkele bestraling te behandelen.

Begindatum en -tijd
17 oktober 2019 14:30
Einddatum en -tijd
17 oktober 2019 15:30
Promovendus
Dennis Winkel
Proefschrift
Strategieën voor online planaanpassingen voor de 1.5T MR-linac: eerste implementatie en evaluatie voor lymfeklier oligometastasen
Promotor(es)
Prof. B.W. Raaymakers
Co-promotor(es)
Prof. G.H. BolProf. P.S. Kroon-van Loon
Entree
Gratis