Promotie: Strain variation matters: Understanding Staphylococcus aureus infection dynamics in dairy cattle

Promotie van C.E. Exel

tot

Samenvatting van proefschrift

Uierontsteking (mastitis) is een groot probleem bij melkkoeien. Mastitis veroorzaakt een lagere melkproductie, er zijn kosten van behandelen, koeien kunnen vroegtijdig afgevoerd worden en het zorgt voor welzijnsschade. Een vaak voorkomende oorzaak van mastitis, de bacterie Staphylococcus aureus (S. aureus), is met de huidige beheersmaatregelen moeilijk onder controle te brengen en vaccins tegen S. aureus zijn beperkt effectief vanwege de brede variëteit aan S. aureus-stammen.

Dit proefschrift laat zien dat er variatie is tussen bedrijven in voorkomen van S. aureus stammen en dat lichaamslocaties van koeien gekoloniseerd kunnen zijn met S. aureus. Lichaamslocaties kunnen dus reservoirs voor S. aureus-mastitis zijn, wat het gebrek aan effectiviteit van de huidige beheersmaatregelen mogelijk verklaart, omdat ze deze reservoirs niet adresseren. Daarnaast heeft het onderzoek ook laten zien dat de economische en epidemiologische uitkomst van beheersmaatregelen varieert tussen S. aureus stammen.

Het onderzoek verkent ook de mogelijkheid om wall teichoic acid (WTA) als generiek  vaccin antigeen tegen S. aureus-mastitis te gebruiken. De resultaten laten zien dat er genetische variatie is in WTA en vervolgonderzoek is nodig om te bepalen in welke mate dit effect heeft op herkenning door het immuunsysteem.

Het werk gepresenteerd in dit proefschrift heeft laten zien dat de variatie in S. aureus stammen een grote impact heeft op de epidemiologie, antigeen expressie en impact van verschillende beheersmaatregelen tegen mastitis. Stam variatie moet dus worden meegenomen om S. aureus mastitis effectief aan te pakken.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Het Academiegebouw (Domplein 29) en digitaal
Promovendus
C.E Exel
Proefschrift
Strain variation matters: Understanding Staphylococcus aureus infection dynamics in dairy cattle
Promotor(es)
prof. dr. J.A. Stegeman
prof. dr. V.P.M.G. Rutten
Co-promotor(es)
dr. L. Benedictus
dr. G. Koop