8 september 2017 van 14:30 tot 15:15

Promotie: Stimuleren van technologische innovatie vereist systematisch uitgedachte interventiestrategie

Promovendus Alco Kieft creëerde met zijn proefschrift handvatten voor de zoektocht naar effectieve en efficiënte interventiestrategieën voor technologische innovatie.

Het technologisch innovatiesysteem (TIS) is een theoretisch raamwerk dat vaak wordt ingezet voor het ontwikkelen van interventiestrategieën om technologische innovatie te stimuleren. Met zijn proefschrift wist Kieft dit raamwerk te verstevigen, en maakte daarbij gebruik van casestudies gerelateerd aan duurzame bouw en renovatie in Nederland.

Als eerste richtte Kieft zich op de manier waarop problemen in een innovatiesysteem op elkaar inwerken. Hij laat zien dat inzicht in de interactie tussen problemen leidt tot andere interventiestrategieën.

Zijn tweede onderwerp betreft het bestaan van conflicterende meningen van respondenten over wat de problemen en beste oplossingen in een innovatiesysteem zijn. De voorgestelde analysemethode laat die verschillende meningen naast elkaar bestaan.

Het derde onderwerp gaat in op de vaak veronderstelde karakteristiek van sectoren om relatief stabiel en conservatief te zijn en daarmee technologische innovatie te remmen, zoals in de bouwsector. Een casestudie van de warmtepomp in Nederland laat zien dat het succes van de warmtepomp juist sterk afhangt van ontwikkelingen op sectorniveau.

Tot slot onderzocht Kieft hoe een interventiestrategie eruit dient te zien om de kans op een goed functionerend innovatiesysteem zo groot mogelijk te maken. Kieft stelt in zijn proefschrift theoretische aanvullingen voor die TIS-onderzoekers extra handvatten geven voor de zoektocht naar effectieve en efficiënte interventiestrategieën.

Begindatum en -tijd
8 september 2017 14:30
Einddatum en -tijd
8 september 2017 15:15
Promovendus
Alco Kieft
Proefschrift
Stimulating technological innovation: problem identification and intervention formulation with the technological innovation systems framework
Promotor(es)
Prof. dr. M.P. HekkertDr. R. Harmsen