16 januari 2020 van 10:30 tot 11:30

Promotie: Steps forward in exercise-oncology research: TwiCs design and wearables

Gerandomiseerde onderzoeken naar de effecten van beweging bij vrouwen met borstkanker laten positieve gezondheidseffecten zien. Daarom is het belangrijk om beweging tijdens en na de behandeling voor borstkanker te stimuleren. Daarnaast bieden technologische ontwikkelingen mogelijkheden om beweging te stimuleren. Het toevoegen van beweegapps en activity trackers aan beweeginterventies blijkt bevorderend te werken.

De positieve effecten in gerandomiseerde oncologische beweegstudies zijn vaak klein. Dit kan mogelijk verklaard worden door problemen met de standaard onderzoeksmethode voor interventieonderzoek, namelijk gerandomiseerd onderzoek. Mogelijk zijn de werkelijke effecten van beweging groter dan de effecten in gerandomiseerde onderzoeken. In dit soort onderzoek bepaalt het lot wie de interventie (beweegprogramma) krijgt. Dit kan teleurstellend zijn waardoor patiënten niet willen deelnemen, ze trekken zich terug uit de controlegroep of ze gaan zelf meer bewegen. De Trials within Cohorts (TwiCs) onderzoeksmethode is een mogelijke oplossing voor deze problemen met de standaard onderzoeksmethode. De UMBRELLA Fit studie is opgezet volgens de TwiCs onderzoeksmethode en onderzocht het effect van een 12-weken durend beweegprogramma op kwaliteit van leven en vermoeidheid bij inactieve vrouwen na de behandeling voor borstkanker.

In dit proefschrift wordt de UMBRELLA Fit studie beschreven, van opzet tot analyses. Ook worden de ervaren voor- en nadelen van de TwiCs onderzoeksmethode ten opzichte van vergelijkbare oncologische beweegstudies die de standaard onderzoeksmethode gebruikten beschreven. Ten slotte worden de resultaten van de UMBRELLA Fit studie gepresenteerd. Op basis van deze ervaringen is een praktische handleiding ontwikkeld voor onderzoekers die overwegen om de TwiCs onderzoeksmethode in een oncologische beweegstudie te gebruiken.

Begindatum en -tijd
16 januari 2020 10:30
Einddatum en -tijd
16 januari 2020 11:30
Promovendus
Roxanne Gal
Proefschrift
Steps forward in exercise-oncology research: TwiCs design and wearables
Promotor(es)
Prof. P.H.M. PeetersProf. A.M. May
Co-promotor(es)
dr. E.M. Monninkhof
Entree
Gratis