tot

Promotie Stefanie Massink: 'The Dutch will give you problems'

Protest tegen executies in Spanje, grote demonstratie op het Domplein in Utrecht (1975)

Op 12 juni zal Stefanie Massink MsC (Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen) haar proefschrift 'The Dutch will give you problems'. Nederland en Spanje in transitie van dictatuur naar democratie, 1973-1977 online verdedigen. 

Stefanie Massink MsC
Stefanie Massink MsC

"The Dutch will give you problems", aldus Henry Kissinger, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, op 2 juni 1976. Hij maakte deze markante opmerking tijdens een gesprek op het Witte Huis met de Spaanse koning, Juan Carlos de Borbón. Ruim zes maanden eerder was Juan Carlos gekroond tot koning en aangetreden als staatshoofd, nadat dictator Francisco Franco op 20 november 1975 op 82-jarige leeftijd was overleden. Spanje bevond zich inmiddels in een onzekere politieke transitie die uiteindelijk op 15 juni 1977 zou resulteren in de eerste democratische verkiezingen sinds 1936.

Nederlandse invloed op democratisering Spanje

Hoewel Nederland beschouwd kan worden als een relatief kleine macht in vergelijking met landen als de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de Bondsrepubliek Duitsland en Frankrijk, oefende het kabinet-Den Uyl binnen de beschikbare marges wel degelijk invloed uit op de democratisering van Spanje.

Geen fuerza insignificante

Vooral met betrekking tot de kwestie van een Spaanse toetreding tot de NAVO en de EG kon Nederland eisen stellen. Een toetreding diende immers door alle lidstaten unaniem te worden goedgekeurd. Nederland was in dat opzicht geen fuerza insignificante. Het kabinet-Den Uyl, en met name minister van Buitenlandse Zaken Max van der Stoel, bleken inderdaad meer dan eens een kritische bondgenoot, zowel binnen de NAVO als de EG. De uitspraak van Kissinger – "The Dutch will give you problems" – bleek wat dat betreft geheel correct.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Deze promotie vindt online plaats
Promovendus
Stefanie Massink MSc
Proefschrift
'The Dutch will give you problems'. Nederland en Spanje in transitie van dictatuur naar democratie, 1973-1977
Promotor(es)
Prof. D.A. Hellema