22 oktober 2015 van 12:45 tot 13:45

Promotie: Statistische modellen geven meer inzicht in verspreiding van ziekte-overbrengende muggen

Muggen zijn net als teken, vlooien en vliegen een zogenaamde 'vector': ze kunnen bepaalde ziekten overdragen door hun beten of steken. Vector-overgedragen ziekten, zoals malaria, knokkelkoorts en de ziekte van Lyme, vormen een grote bedreiging voor de wereldwijde volksgezondheid; zowel in termen van aantallen getroffen mensen als in termen van geografische spreiding. Muggen behoren tot de belangrijkste vectoren in Europa. Daniela Cianci deed onderzoek naar de verspreiding van ziekte-overbrengende muggen. Dankzij haar onderzoek wordt het voor beleidsmakers eenvoudiger om controlemaatregelen te plannen.

De promovenda gebruikte in haar modellen gegevens uit zowel experimenten als de praktijk. Daarmee wist ze relaties tussen verspreiding van een muggensoort en omgevingsgegevens vast te leggen. Dat resulteerde weer in verspreidingskaarten, die worden weergegeven op verschillende ruimtelijke schalen (hoge en lage resolutie). Deze zijn van belang voor beleidsmakers die controlemaatregelen wensen te plannen.

In het eerste deel van haar proefschrift voerde ze haar analyse uit op vier inheemse muggensoorten (vectoren en niet-vectoren) op nationaal niveau. In het tweede deel is de focus verschoven naar stedelijke en voorstedelijke gebieden, en twee potentiële vectorsoorten. Omdat de studiegebieden klein zijn, was het mogelijk om de omgevingen in detail te analyseren.

Begindatum en -tijd
22 oktober 2015 12:45
Einddatum en -tijd
22 oktober 2015 13:45
Promovendus
Daniela Cianci
Proefschrift
Environmental statistical modelling of mosquito vectors at different geographical scales
Promotor(es)
Prof.dr. J.A.P. Heesterbeek
Co-promotor(es)
Dr. N.A. Hartemink