tot

Promotie van C.T. van Dalum MSc

Promotie: Spectral snow albedo in a regional climate model: application to the Greenland and Antarctic ice sheets

Klimaatverandering heeft altijd een grote rol gespeeld op Aarde. De ijskappen van Groenland en Antarctica zijn hierbij een belangrijke schakel. Cruciaal voor de ontwikkeling van een ijskap is de reflectiviteit van zonlicht, oftewel albedo, aan het oppervlak.

Om het klimaat (en dus ook de albedo) van ijskappen in het verleden, heden en toekomst te begrijpen, worden computermodellen vaak gebruikt. Er is echter nog ruimte voor verbeteringen in deze modellen; sommige processen zijn vaak nog eenvoudig beschreven, zoals de albedo. Het doel van dit onderzoek is het implementeren van een nieuw sneeuwalbedo-schema in het klimaatmodel RACMO2 en het analyseren van de gevolgen dat dit heeft op de ontwikkeling van de ijskappen van Groenland en Antarctica. In dit proefschrift tonen we de stappen die genomen zijn, bespreken we de nieuwe fysische processen en evalueren we de resultaten.

Zo tonen we dat de berekende albedo in RACMO2 voor de Groenlandse ijskap nu beter overeenkomt met lokale metingen en satellietobservaties. Ook het klimaat wordt goed gemodelleerd. Een belangrijke verbetering is dat absorptie van zonlicht onder het oppervlak leidt tot hogere sneeuwtemperaturen. Voor de Antarctische ijskap tonen gevoeligheidsexperimenten aan dat de gemodelleerde temperatuur en sneeuwsmelt zeer gevoelig blijken te zijn voor veranderingen in het sneeuwpakket.

Samengevat heeft de introductie van nieuwe fysische processen en de toepassing van een nieuw sneeuwalbedo-schema in RACMO2 geleid tot vele nieuwe inzichten en een positieve invloed op de kwaliteit van modelsimulaties. Met dit onderzoek hopen we bij te dragen aan verbeterde toekomstprojecties van de Groenlandse en Antarctische ijskappen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (link)
Promovendus
C.T. van Dalum MSc
Proefschrift
Spectral snow albedo in a regional climate model: application to the Greenland and Antarctic ice sheets
Promotor(es)
prof. dr. M.R. van den Broeke
Co-promotor(es)
dr. W.J. van de Berg
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository