28 juni 2019 van 12:45 tot 14:00

Promotie: Somatisch symptoomstoornis en de beleving van het lichaam

Patiënten met de diagnose somatisch symptoomstoornis lijken een verstoorde verhouding tot hun lichaam te hebben, en lijden uitzonderlijk veel onder hun lichamelijke klachten. Ze begrijpen bijvoorbeeld hun lichaamssignalen onvoldoende: de patiënten gaan door, ondanks duidelijke pijn. Of ze kunnen niet accepteren dat ze moe zijn. 

Deze moeilijke verhouding tot het eigen lichaam kan het dagelijks functioneren van de patiënten ernstig beperken. Het verbeteren van de verhouding tot het lichaam is dan noodzakelijk maar wat dat precies inhoudt is eigenlijk nog onvoldoende beschreven. Bovendien zijn geschikte meetinstrumenten nodig om de juiste behandeling aan te kunnen bieden en effecten goed te kunnen evalueren. Met haar promotieonderzoek brengt promovendus Hanneke Kalisvaart in beeld hoe patiënten zich tot het lichaam zouden willen verhouden. 

Voor wat betreft meetinstrumenten bleek dat een vragenlijst duidelijke verschillen in lichaamsbeleving tussen patiënten en de algemene bevolking liet zien. Kalisvaart: “Zo’n lijst meet echter alleen bewuste gedachten over het lichaam. Bij ervaringsgerichte vaktherapieën, zoals kunstzinnige, fysio- en psychomotorische therapie, komen juist meer het gedrag en de beleving in beeld.” De Utrechtse promovendus onderzocht of meetinstrumenten vanuit die disciplines ontwikkeld konden worden. “Objectieve kenmerken van lichaamstekeningen lieten verschillen zien tussen het begin en einde van behandeling, en de scoring van tekeningen bleek niet toepasbaar in de algemene bevolking. De gestandaardiseerde observatie van bewegingsgedrag tijdens een fysiotherapie-oefening bleek haalbaar en kan mogelijk na verdere ontwikkeling in de klinische praktijk gebruikt worden.”

Kalisvaarts promotieonderzoek zet daarmee pionierende stappen om de verhouding tot het lichaam-met-klachten in kaart te brengen vanuit de beleving en bewegingsgedrag.

Begindatum en -tijd
28 juni 2019 12:45
Einddatum en -tijd
28 juni 2019 14:00
Promovendus
Hanneke Kalisvaart
Proefschrift
Body-relatedness in somatic symptom disorder
Promotor(es)
prof. dr. M.J.M. Geenen
Co-promotor(es)
dr. S.A.M. van Broeckhuysen-Klothdr. J.T. van Busschbach