9 februari 2018 van 16:15 tot 17:15

Promotie: Solidarity and the right to health in the era of healthcare commercialization

Er bestaan grote sociale ongelijkheden in de toegang tot gezondheidszorg. Mensen met meer geld en sociale status krijgen betere zorg. Dit proefschrift bevat een grondige analyse en kritiek van de manier waarop mensenrechtenorganen het recht op toegang tot gezondheidszorg interpreteren. Het proefschrift beargumenteert dat mensenrechtenorganen niet voldoende doen om toegang tot gezondheidszorg een realiteit te maken voor iedereen.

Het proefschrift wijst de vercommercialisering van zorg – waarbij zorg winstgevend op de markt moet zijn – aan als het belangrijkste obstakel voor het recht op toegang tot gezondheidszorg.  Anders dan de meeste mensenrechtenliteratuur over dit onderwerp, dat het recht op gezondheid als individueel recht benadert, stelt dit proefschrift een collectieve benadering centraal.

Mensenrechtenorganen, zo benadrukt het proefschrift, moeten de commercialisering van de zorg gaan aankaarten. Dat kunnen zij doen op basis van het juridische beginsel van solidariteit. Dit beginsel is tot nu toe onderbelicht in de literatuur. Als solidariteit als uitgangspunt wordt genomen, dan zou de gezondheidszorg niet door de markt geregeld worden. Toegang tot gezondheidszorg moet dan gegarandeerd worden door een publieke gezondheidsdienst, gratis voor iedereen. Op deze manier kan niet in alle medische behoeften worden voorzien, maar kan een schaars goed worden verdeeld op de basis van burgerschap en medische behoefte in plaats van het individuele vermogen voor gezondheidszorg te betalen. Ditis rechtvaardiger en meer in lijn met mensenrechten.
 

Begindatum en -tijd
9 februari 2018 16:15
Einddatum en -tijd
9 februari 2018 17:15
Promovendus
Eduardo Arenas Catalán
Proefschrift
Solidarity and the right to health in the era of healthcare commercialization
Promotor(es)
prof. dr. L.F.M. (Leonard) Besselink (Universiteit van Amsterdam), prof. mr. Remco Nehmelman (Universiteit Utrecht)