tot

Proefschrift van Z. Gao MSc (Ecology and Biodiversity)

Promotie: Soil Protists: From Traits To Ecological Functions

De bekendste functie van bodemprotisten is als predator van bacteriën. Protisten consumeren bacteriën en ontsluiten daarna de voedingsstoffen die waren opgesloten in de biomassa van bacteriën, waarna die voedingsstoffen de resterende bacteriën en planten ten goede komen. Bovendien consumeren protisten niet alle prooibacteriën in gelijke mate, doordat protisten selectief consumeren kan de structuur van deze bacteriële gemeenschap verschuiven, waardoor er mogelijk een verband is met veranderingen in het functioneren van de bodemgemeenschap.

Gezien het ontbreken van een algemeen patroon van predatie, is de centrale vraag in dit proefschrift of de effecten van predatie kunnen worden voorspeld. Samengevat begon dit proefschrift met het onderzoeken van eigenschappen van protisten, waaruit bleek dat predatie door protisten gerelateerd was aan eigenschappen van protisten. Met name het celvolume van de protisten was informatief wat betreft de impact van protisten op de bacteriële prooi gemeenschap.

Verder heeft dit proefschrift aangetoond dat predatie door protisten de samenwerking in de bodem kan versterken, en dergelijke samenwerking kan worden gekoppeld aan positieve effecten op ecologische functies, waaronder plantengroei en plantenziektenbestrijding.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (link)
Promovendus
Z. Gao MSc
Proefschrift
Soil Protists: From Traits To Ecological Functions
Promotor(es)
prof. dr. G.A. Kowalchuk
Co-promotor(es)
dr. A.L.C. Jousset