22 oktober 2019 van 12:45 tot 13:45

Promotie: Societal impact of sepsis and inflammation in the ICU and beyond

Sepsis is een veelvoorkomende oorzaak of complicatie van een opname op een intensive care (IC) en is geassocieerd met hoge sterfte en ziektelast. In dit proefschrift is de maatschappelijke impact van sepsis en inflammatie gemeten door te onderzoeken wat de klinische waarde van een nieuwe diagnostische test voor sepsis (SeptiCyte LAB™) is, de economische consequenties van sepsis in Nederland in kaart te brengen, en te onderzoeken wat de langetermijngevolgen en risicofactoren daarvan zijn voor de gezondheid van patiënten. Voor de verschillende onderzoeken in dit proefschrift is zowel data vanuit de Molecular Diagnosis and Risk Stratification of Sepsis (MARS) studie gebruikt, alsmede verzekeringsdata vanuit de Achmea Health database en gegevens verkregen uit vragenlijsten met betrekking tot langetermijnuitkomsten.

Begindatum en -tijd
22 oktober 2019 12:45
Einddatum en -tijd
22 oktober 2019 13:45
Promovendus
Marlies Brouwer
Proefschrift
Societal impact of sepsis and inflammation in the ICU and beyond
Promotor(es)
Prof. M.J.M. Bonten
Co-promotor(es)
Prof. O.L. Cremer
Entree
Gratis