9 mei 2019 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Social matters before and after epilepsy surgery in children

Sociaal functioneren is kwetsbaar bij kinderen met moeilijk behandelbare epilepsie. Aanvallen, medicatie, beperkingen in dagelijkse activiteiten, ziekenhuisafspraken en het stigma van epilepsie hebben, zijn slechts enkele van de vele gevolgen van epilepsie die deze kinderen belemmeren in sociale activiteiten. Dit verlaagt de kwaliteit van leven van het kind en het gezin, maar zorgt ook voor minder kans voor het kind om te leren van sociale ervaringen vergeleken met leeftijdsgenoten. Epilepsiechirurgie zou een extra bedreiging kunnen zijn voor sociaal functioneren, omdat in een groot deel van de operaties hersenstructuren (zoals de amygdala) en netwerken worden verwijderd die betrokken zijn bij sociale cognitie (interpreteren van sociale situaties). Aan de andere kant kan epilepsiechirurgie, als het tot aanvalsvrijheid leidt, de negatieve gevolgen van epilepsie verminderen en leiden tot verbetering van sociaal functioneren.

Wij onderzochten sociale cognitie bij kinderen voor en na epilepsiechirurgie en andere sociale aspecten zoals persoonlijkheid en algemeen sociaal functioneren. Bij de ouders onderzochten we opvoedingsstress, hun psychisch welbevinden en het gezinsfunctioneren. De resultaten tonen aan dat er problemen zijn in de sociale ontwikkeling van kinderen met moeilijk behandelbare epilepsie en in het psychosociaal functioneren van hun ouders, zowel voor als na epilepsiechirurgie. Epilepsiekenmerken blijken alleen sporadisch gerelateerd te zijn aan de problemen in sociaal functioneren. Epilepsiechirurgie vormt geen extra risico op problemen in sociaal functioneren, maar zorgt ook niet voor volledig herstel. Ongewenste persoonlijkheidstrekken worden minder sterk en problemen in sociaal functioneren van zowel de kinderen als hun ouders nemen licht af na epilepsiechirurgie, maar blijven verhoogd.

Begindatum en -tijd
9 mei 2019 14:30
Einddatum en -tijd
9 mei 2019 15:30
Promovendus
Olga Braams
Proefschrift
Social matters before and after epilepsy surgery in children
Promotor(es)
Prof. K.P.J. Braun
Co-promotor(es)
Prof. R. Schappin
Entree
Gratis
Meer informatie
Volledig proefschrift