Promotie: Sociaal kapitaal en crowdfunding

tot

Op maandag 27 juni 2022 om 12.15 uur zal Wanxiang Cai zijn proefschrift Social capital and crowdfunding: a multilevel perspective verdedigen.

Crowdfunding is een opkomende financieringsbron voor ondernemers, die een enorm potentieel heeft voor het ondersteunen van ondernemersactiviteiten. Crowdfunding brengt echter ook een aantal risico's met zich mee vanuit het oogpunt van de investeerder. Bovendien kan het zo zijn dat fondsenwervers niet alle relevante informatie beschikbaar stellen in een campagne, waardoor het voor crowdfunders moeilijker wordt projecten van hoge kwaliteit te selecteren.

In zijn proefschrift stelt Wanxiang Cai dat een manier om deze risico's aan te pakken, is door gebruik te maken van sociaal kapitaal, de middelen die voortkomen uit sociale relaties. Crowdfunders kunnen bijvoorbeeld extra informatie over een crowdfunding campgane via hun relaties (sociaal kapitaal) verwerven. Sociaal kapitaal kan crowdfunding activiteiten beïnvloeden op zowel het micro-niveau van individuele kenmerken en gedrag (in besluitvorming) als op het macro-niveau en in de geaggregeerde uitkomsten (bijvoorbeeld op het nationale volume in crowdfunding).

Eerder crowdfunding onderzoek richtte zich voornamelijk op sociaal kapitaal op microniveau. Daarom wilde Cai de eerdere discussies uitbreiden door een multilevel conceptueel model te creëren dat zowel de relaties tussen sociaal kapitaal en crowdfunding activiteiten op micro- en macroniveau kan verklaren, als de cross-level causale mechanismen achter deze relaties.

De onderzoeksresultaten laten zien dat:

  • crowdfunders afhankelijk zijn van sociale netwerken met andere crowdfunders voor hun beslissingen
  • dat interregionale sociale netwerken lokale bias (de neiging om te investeren in projecten die ruimtelijk dichtbij zijn) in crowdfunding op het regionale niveau kunnen verminderen
  • en sociaal kapitaal op nationaal niveau de risico’s dier crowdfunders veronderstellen in crowdfunding campagnes af kunnen doen nemen. Daarmee zeer onderscheidende bedrijven aanmoedigend om aan crowdfunding te gaan doen.

Op deze manier draagt de dissertatie van Cai bij aan eerder onderzoek naar crowdfunding, co-investeringsnetwerken, economische geografie, en optimaal onderscheidend vermogen.

Verder lijkt zijn onderzoek erop te wijzen dat:

  • fondsenwervers hun crowdfunding campagne kunnen verbeteren door het aantrekken van seriële crowdfunders die meer sociale connecties hebben met andere investeerders
  • beleidsmakers de ontwikkeling van de crowdfunding markt zouden moeten stimuleren wanneer de financiële industrie geconcentreerd is in grotere steden
  • ondernemers met zeer onderscheidende producten fondsen zouden moeten werven op de crowdfunding markt.

Wanxiang Cai is junior universitair docent en als promovendus verbonden aan de Utrecht University School of Economics (U.S.E.).

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht (genodigden) en online
Promovendus
W. Cai
Proefschrift
Social capital and crowdfunding: a multilevel perspective
Promotor(es)
Prof. dr. F.C. Stam
Co-promotor(es)
Dr. F.H.J. Polzin
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository