Promotie Silvia Radulescu: An Entropy and Noisy-Channel Model for Rule Induction

tot
Een vrouw zit achter een laptop met een koptelefoon op © iStockphoto.com/Viktoriia Hnatiuk
© iStockphoto.com/Viktoriia Hnatiuk

Op 12 november verdedigt Silvia Radulescu haar proefschrift getiteld An Entropy and Noisy-Channel Model for Rule Induction. In haar proefschrift onderzoekt ze wat taalleerders beweegt om van memorisatie over te gaan naar generalisatie, oftewel het leren van regels.

Theoretisch model

Radulescu onderzoekt het leren van taalregels en de factoren die lerenden ertoe aanzetten om niet alleen bepaalde woordcombinaties uit het hoofd te leren, maar om regels te leren die algemeen in een taal gelden. Ze stelt een innovatief theoretisch model voor - een entropiemodel gebaseerd op informatietheorie - dat voorspellingen doet over de overgang van memoriseren naar het leren van regels. In dit model stimuleren twee factoren het leren van regels: (1) entropie (een maat voor de informatie-inhoud, die kwantificeert hoe rijk en onvoorspelbaar de taal is) en (2) verwerkingscapaciteit (de hoeveelheid informatie, inclusief ruis, die taalleerders per seconde kunnen verwerken, aangezien leren tijd vergt en in een rumoerige omgeving plaatsvindt).

Belangrijke inzichten

Eén van de belangrijkste inzichten van Radulescu is dat wanneer taalleerders worden blootgesteld aan een voorbeeld van de taal met een hoge entropie (bijvoorbeeld met een rijkere woordenschat of meer diverse combinaties van woorden), zij eerder geneigd zijn regels te generaliseren dan bepaalde combinaties van woorden te onthouden. Een ander inzicht is dat, in tegenstelling tot de verwachting, hetzelfde gebeurt wanneer hun leervermogen tot het uiterste wordt opgerekt, door informatie sneller aan te leveren of door achtergrondgeluid toe te voegen. Taalleerders zijn eerder geneigd algemene regels te leren dan zich aan bepaalde voorbeelden te houden, wanneer de informatie sneller wordt verstrekt of wanneer er achtergrondgeluid is dat afleidt van bepaalde kenmerken van de taal.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw
Promovendus
Silvia Radulescu
Proefschrift
An Entropy and Noisy-Channel Model for Rule Induction
Promotor(es)
Prof. dr. S. Avrutin
Prof. dr. F.N.K. Wijnen