Promotie: Shaping mucosal and systemic immunity by non-digestible oligosaccharides and postbiotics Growing roots with food

Promotie van V. Ayechu Muruzabal

tot

Een goede ontwikkeling van het maag-darmkanaal (MDK) en het immuunsysteem in het vroege leven is cruciaal om de pasgeborene te beschermen tegen infecties of allergieën, die bij zuigelingen veel voorkomen. Er is geen twijfel over dat moedermelk de meest optimale voeding is voor de pasgeborene. De mechanismen waardoor moedermelk bescherming biedt en de ontwikkeling van het immuunsysteem en het MDK van de pasgeborene ondersteunt, blijven echter slecht begrepen. Moedermelk wordt beschouwd als de optimale voeding voor pasgeborenen, omdat bekend is dat het bescherming biedt tegen infecties en maag-darmaandoeningen en daarnaast de kans op obesitas, diabetes of inflammatoire darmziekten op latere leeftijd vermindert.

Oligosachariden in humane melk (HMOS) zijn in relatief hoge hoeveelheden aanwezig in moedermelk en ondersteunen de vorming van een evenwichtige samenstelling van de populatie darmbacteriën van de pasgeborene, doordat nuttige commensale bacteriën deze HMOS kunnen metaboliseren. Bovendien kunnen HMOS ook worden geabsorbeerd en rechtstreeks communiceren met darmepitheelcellen (DEC) en immuuncellen. Zodra zuigelingen echter om wat voor reden dan ook geen moedermelk kunnen krijgen, zijn goede alternatieven noodzakelijk. In onderzoek ter verbetering van zuigelingenmelkformules wordt overwogen om niet-verteerbare oligosachariden of postbiotica te gebruikt, die gunstige effecten in het maag-darmkanaal vertonen.

Dit proefschrift beoogt specifieke effecten te bestuderen van HMOS, niet-verteerbare oligosachariden en postbiotica. Het onderzoek wordt gedaan in modellen van DEC en cellen van het aangeboren en verworven immuunsysteem, om te begrijpen hoe deze bioactieve componenten de functie en ontwikkeling van het MDK en het immuunsysteem kunnen bevorderen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29
Promovendus
V. Ayechu Muruzabal
Proefschrift
Shaping mucosal and systemic immunity by non-digestible oligosaccharides and postbiotics Growing roots with food
Promotor(es)
prof. dr. J. Garssen
Co-promotor(es)
dr. L.E.M. Willemsen
dr. B. Land
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository