16 januari 2018 van 10:30 tot 11:30

Promotie: Sex differences in Cardiovascular Disease

Het onderwerp ‘hart-en vaatziekten bij vrouwen’ is al jaren onderbelicht in wetenschappelijk onderzoek. Dit heeft geleid tot een onvolledig inzicht in de rol die geslacht speelt in hart-en vaartziekten en er is ook minder informatie over de manier over de behandeling van vrouwen. Het begrijpen van deze sekseverschillen is heel belangrijk voor de effectieve klinische vertaling van het onderzoek. Dit proefschrift dient als kennisoverbrugging betreft de invloed van sekse in hart-en vaatziekten. Het werk in dit proefschrift zal helpen in het benadrukken en begrijpen van de meest essentiële verschillen van hart-en vaatziekten bij mannen en vrouwen.  

We kunnen namelijk pas een gelijke gezondheidszorg bereiken wanneer we: inzicht hebben in deze verschillen, er gelijkwaardige erkenning is en er een adequate vertegenwoordiging van aantalleb vrouwelijke proefpersonen in wetenschappelijk onderzoek is.

Dit proefschrift ervoor zorgt dat het onderwerp  ‘hart- en vaatziekten bij vrouwen’ meer aandacht krijgt in de gezondheidszorg. Een gegeven waar zowel mannelijke én vrouwelijk patiënten profijt van zullen hebben. 

Begindatum en -tijd
16 januari 2018 10:30
Einddatum en -tijd
16 januari 2018 11:30
Promovendus
Aisha Gohar
Proefschrift
Cardiovascular disease in men and women
Promotor(es)
Prof. dr. G. PasterkampProf. dr. A. Hoes
Co-promotor(es)
Dr. H.M. den RuijterDr. F.H. Rutten
Entree
Gratis