19 juni 2018 van 15:00 tot 16:00

Promotie: Selectieve decontaminatie in de behandeling van IC patiënten in Nederland en Europa

Patiënten die worden opgenomen op de Intensive Care (IC) afdeling van een ziekenhuis, zijn doorgaans ernstig ziek, en lopen risico op een ziekenhuisinfectie. Deze infecties ontstaan mede door overgroei van ziekteverwekkende micro-organismen in de luchtwegen en het maagdarmstelsel. Dergelijke overgroei kan worden gereduceerd door het gebruik van preventieve antibiotica (selectieve decontaminatie). Hiervoor zijn twee strategieën beschikbaar; een strategie waarbij zowel het maagdarmstelsel als de luchtwegen behandeld worden (SDD, hierbij wordt ook vier dagen intraveneuze antibiotica gegeven) heeft een positiever effect op de overleving van IC patiënten dan de strategie waarbij alleen de luchtwegen behandeld worden (SOD). Uit dit proefschrift is bovendien gebleken dat medische en chirurgischeIC patiënten in Nederland evenveel baat hebben bij deze behandeling. In Nederland leidt selectieve decontaminatie niet of nauwelijks tot een toename van antibioticaresistentie.

Buiten Nederland, waar doorgaans meer antibioticaresistentie aanwezig is, wordt veel gebruik gemaakt van chloorhexidine mondspoeling (CHX), met hetzelfde doel.

Het grootste onderzoek in dit proefschrift heeft de effecten van SDD, SOD en CHX met elkaar vergeleken in dertien Europese IC’s, alle buiten Nederland. Uit deze studie is gebleken dat SDD, SOD en CHX 1% geen van alle leiden tot een significante reductie in bloedbaan infecties of overlijden van IC patiënten, in vergelijking met de lokaal bestaande infectiepreventie maatregelen. SDD en SOD lijken wel in staat om overgroei met bepaalde antibioticaresistente bacteriën te verminderen. 
De mogelijke oorzaken voor het verschil in effectiviteit van selectieve decontaminatie tussen Nederlandse en buitenlandse IC’s dienen nader onderzocht te worden.

Begindatum en -tijd
19 juni 2018 15:00
Einddatum en -tijd
19 juni 2018 16:00
Promovendus
Nienke Plantinga
Proefschrift
Decontamination Strategies in European Intensive Care Units
Promotor(es)
Prof.dr. M.J.M. Bonten
Entree
Gratis