8 september 2017 van 10:30 tot 11:30

Promotie: Seksuele dubbele standaard nog steeds zichtbaar onder Nederlandse jongeren

De (hetero)seksuele dubbele standaard (SDS) is een patroon van verwachtingen wat meisjes seksuele terughoudendheid en passiviteit voorschrijft, terwijl het jongens activiteit en assertiviteit dicteert. Het onderschrijven van deze SDS is geassocieerd met negatieve consequenties voor de seksuele en mentale gezondheid. 

Het proefschrift van Peggy Emmerink beschrijft zes studies onder heteroseksuele jongvolwassenen in Nederland. Allereerst beschrijft het de ontwikkeling van nieuwe en kwalitatief goede meetinstrumenten voor de SDS, die vervolgens zijn gebruikt in de overige studies. 

Deze studies laten zien dat de SDS nog steeds zichtbaar is onder jongeren. Hoewel zij over het algemeen de SDS niet heel sterk aanhangen, zijn er wel groepen aan te wijzen die hoger scoren. Daarnaast blijkt uit haar onderzoek dat het aanhangen van de SDS voor meisjes is verbonden met het ervaren van verlaagde seksuele autonomie, minder positieve en meer negatieve emoties rondom seks. Verder blijkt dat de SDS en seksuele assertiviteit op verschillende cognitieve niveaus lijken te bestaan, waaruit een vooral ambigue beleving van seksualiteit spreekt bij vrouwen. Tot slot toont de laatste studie dat mensen hun seksueel assertieve gedrag aanpassen in reactie op kenmerken van de seksuele situatie en seksuele partner.

Toekomstig onderzoek kan zich enerzijds richten op de beïnvloedingsprocessen die ten grondslag liggen aan het aanhangen van de SDS. Anderzijds dient (vooral bij jonge vrouwen) extra aandacht te worden besteed aan de persoonlijke belevingswereld van seksualiteit en seksuele autonomie. Overstijgend is er een lans te breken voor het gender-transformatief maken van de seksuele vorming om zo culturele verandering in de richting van gender gelijkheid te bewerkstelligen.

Begindatum en -tijd
8 september 2017 10:30
Einddatum en -tijd
8 september 2017 11:30
Promovendus
Peggy Emmerink
Proefschrift
Gendered Sexuality: Exploring dynamics of the sexual double standard
Promotor(es)
Ine VanwesenbeeckTom ter Bogt
Co-promotor(es)
Regina van den Eijnden