Promotie Saro Lozano Parra over omgaan met conflicten in de klas

tot
Leerlingen leren omgaan met conflicten in de klas © iStockphoto.com/DMEPhotography
Leerlingen leren omgaan met conflicten in de klas © iStockphoto.com/DMEPhotography

Op 8 juli verdedigt Saro Lozano Parra zijn proefschrift getiteld 'The School as a Playground for Educational Friction: Understanding Democracy in Dutch Secondary Education'.

Samenleving in het klein

Het middelbaar onderwijs staat sinds twee decennia meer in het teken van 'burgerschap'. Het doel van de zogenaamde burgerschapslessen is om leerlingen op te leiden tot actieve burgers en hen klaar te stomen om onderdeel uit te maken van de Nederlandse samenleving. De nadruk wordt hierbij gelegd op het zoeken naar overeenkomsten en het oplossen van conflict.

Conflict is een natuurlijke bijwerking van een goed functionerende en diverse samenleving, stelt Lozano Parra. Vandaar dat het belangrijk is om leerlingen te leren om te gaan met onderlinge verschillen. Lozano Parra observeerde en interviewde docenten die hier expert in zijn en ontwierp een kader om andere docenten te helpen met het lesgeven tijdens conflictmomenten in de klas.

Omgaan met frictie

De spanning die ontstaat door conflict beschrijft Lozano Parra als 'frictie'. Conflict zorgt voor frictie in allerlei vormen: een leerling voelt zich ongemakkelijk, er ontstaat grote weerstand bij een groepje, twee zijn het oneens of botsen met elkaar, en in sommige gevallen leidt frictie tot extreme opmerkingen van leerlingen. 

Uit Lozano Parra's onderzoek blijkt dat de experts momenten van frictie veranderen in een leermoment. Ze maken ruimte voor leerlingen op het speelveld en proberen leerlingen hun eigen verhaal te laten delen. Zo ervaren de leerlingen conflict als educatieve frictie, en leren ze wat het betekent om deel uit te maken van een diverse samenleving.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 in Utrecht
Promovendus
Saro Lozano Parra
Proefschrift
The School as a Playground for Educational Friction: Understanding Democracy in Dutch Secondary Education
Promotor(es)
prof. dr. C. Bakker
Co-promotor(es)
dr. L.M. van Liere