tot

Promotie Sarah Carmichael: lange-termijnperspectief op ongelijkheid tussen mannen en vrouwen

© iStockphoto.com/OJO_Images
 

In haar proefschrift verkent Sarah Carmichael de historische wortels van hedendaagse ongelijkheid tussen man en vrouw. Haar verkenning op wereldschaal besteedt in het bijzonder aandacht aan vrouwelijk agency, de mate van zelfbeschikking die mensen in hun leven hebben. Ze concludeert dat langdurige ongelijkheid in het algemeen bepaald wordt zowel door culturele instituties (inclusief familiegebruiken) als door economische ontwikkeling.

Hoe zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen in landen historisch bepaald? Wat zijn de gevolgen hiervan voor de doorgifte van menselijk kapitaal? Om dat te achterhalen, brengt Carmichael verschillende manieren bijeen om de (historische) positie van de vrouw te verkennen. Het lange-termijnsperspectief dat ze hanteert is belangrijk om de grondslagen van de achterstelling van vrouwen te begrijpen. Ook geeft het inzicht in de factoren waarmee rekeningen gehouden moet worden bij het maken van beleid om dergelijke ongelijkheden aan te pakken.

In haar proefschrift behandelt Carmichael drie gerelateerde onderzoeksvragen:

1) hoe kunnen we vrouwelijk agency in het verleden meten?

Belangrijkste bevinding: multidimensionele maatstaven van de positie van de vrouw bieden de beste analytische mogelijkheden, maar in het geval er geen historische data beschikbaar is, kan data over familie-organisaties een goed alternatief zijn dat wereldwijde variatie tentoonspreidt.

2) wat zijn de determinanten van sekse-ongelijkheid?

Belangrijkste bevinding: in het algemeen wordt langdurige ongelijkheid zowel door culturele instituties, inclusief familiegebruiken, als door economische ontwikkeling bepaald.

3) wat zijn de gevolgen van sekse-ongelijkheid op het bredere ontwikkelingsproces?

Belangrijkste bevinding: meer seksegelijkheid zorgt voor meer menselijk-kapitaalformatie bij kinderen.

 

De verdediging van het proefschrift vindt plaats in het Engels.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Senaatzaal, Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Promovendus
Sarah Carmichael
Proefschrift
Marriage, Family and Gender Inequality: An historical exploration of the relationship between family systems, the position of women and development
Promotor(es)
Prof. dr. Jan Luiten van Zanden (Universiteit Utrecht), prof. dr. Jan Kok (Radboud Universiteit Nijmegen), prof. dr. Tine De Moor (Universiteit Utrecht)