Promotie: Rotavirus vaccination for infants with medical risk conditions

tot

Samenvatting

Rotavirus is een belangrijke oorzaak van buikgriep bij kinderen. Een infectie met het rotavirus geeft acute diarree, soms met overgeven en koorts. Bij jonge kinderen kan dit leiden tot uitdroging. Doordat rotavirus besmettelijk en gemakkelijk overdraagbaar is, is vaccinatie de enige goede manier om het virus en de ziekte te bestrijden. Uit eerder onderzoek is gebleken dat vroeggeboorte (vóór de 36 weken zwangerschap), een te laag geboortegewicht (onder de 2500 gram) of ernstige aangeboren aandoeningen, medische risicofactoren zijn voor ziekenhuisopname en een ernstiger verloop van rotavirus buikgriep. 
De rotavirusvaccinatie (kosten-) effectiviteit, het veiligheidsprofiel voor zuigelingen met een medische risico aandoening en de invoer van een gericht rotavirusvaccinatie programma werden bestudeerd en geëvalueerd in dit proefschrift. Deze populatie van kinderen met een medische risicofactor zou voorrang moeten krijgen op preventie voor rotavirus, aangezien de ziektelast groot is, zelfs in een goed ontwikkeld land als Nederland. Echter, toonde vaccinatie matig beschermend tegen ernstige rotavirusinfectie. Daarnaast bleek dit programma weinig efficiënt en is derhalve niet meer kostenbesparend. De werking van vaccins is afhankelijk van gastheer eigenschappen wat vraagt om onderzoek in specifieke populaties. Een universeel rotavirusvaccinatie programma zou groepsimmuniteit kunnen creëren en daarmee deze risicogroep kinderen beschermen. De matige bescherming van de huidige orale rotavirusvaccins voor kinderen met een medische risico aandoening benadrukt de noodzaak voor nieuwe en betere strategieën om rotavirusinfectie te voorkomen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht & online (link)
Promovendus
J.A.P. van Dongen
Proefschrift
Rotavirus vaccination for infants with medical risk conditions
Promotor(es)
prof. dr. M.J.M. Bonten
Co-promotor(es)
dr. P.C.J.L. Bruijning-Verhagen