16 april 2019 van 12:45 tot 13:45

Promotie: Roles of leptin receptor-expressing neurons in body weight regulation

Obesitas is wereldwijd een groeiend gezondheidsprobleem. Fundamenteel onderzoek naar de regulatie van lichaamsgewicht opent nieuwe wegen naar een uitgebreider aanbod behandelingen. Leptine is een hormoon dat een rol speelt in het reguleren van lichaamsgewicht. Het meest bekende effect van leptine is een verlaging in voedselinname, maar leptine staat ook bekend om een verhoging van het energieverbruik. Dit gebeurt door binding van leptine aan leptine receptoren die verspreid in het brein te vinden zijn. Hoewel leptine bekend staat om voedselinname te verlagen, laat dit proefschrift zien dat leptine injectes in muizen variabele effecten hebben op voedselinname: sommige muizen verlagen hun voedselinname, terwijl andere dit verhogen. Het effect van leptine op voedselinname correleert met de hoeveelheid gewichtstoename op een hoog calorisch dieet. In dit proefschrift wordt verder bestudeerd hoe leptine receptor-expresserende neuronen (LepR-neuronen) in verschillende hersengebieden van de muis betrokken zijn bij aspecten van lichaamsgewicht regulatie: voedselinname, motivatie om te willen werken voor voedselbeloning, locomotie activiteit en lichaamstemperatuur. Daarbij gebruikten wij een techniek dat chemogenetica heet, waarbij wij tijdelijk de activiteit van LepR-neuronen in specifieke hersengebieden konden activeren en het effect van deze activatie op gedrag konden meten. Wij laten zien dat de vier bestudeerde LepR-expresserende hersengebieden verschillend aspecten van lichaamsgewicht regulatie beinvloeden. Dit proefschrift levert verdere inzichten in de rol van leptine en van LepR-neuronen in verschillende hersengebieden van de muis in de regulatie van lichaamsgewicht. Met deze kennis hopen wij bij te dragen aan nieuwe ontwikkelingen die zullen helpen om het aantal mensen dat aan obesitas leidt te verminderen.

Begindatum en -tijd
16 april 2019 12:45
Einddatum en -tijd
16 april 2019 13:45
Promovendus
Véronne de Vrind
Proefschrift
Roles of leptin receptor-expressing neurons in body weight regulation
Promotor(es)
Prof. R.A.H. Adan
Entree
Gratis