6 juni 2018 van 16:15 tot 17:30

Promotie Robert Calvert: christelijke migrantengemeenschappen in Rotterdam

Scots International Church in Rotterdam. Bron: still YouTube
Scots International Church in Rotterdam. Bron: still YouTube

Dit proefschrift onderzoekt nieuwe manieren om migrantenkerken of internationale kerken te beschrijven en te begrijpen. Op basis van veldwerk van 2003 tot 2007 observeerde Robert Calvert, in de periode dat hij predikant van de Scots International Church in Rotterdam was, voorgangers van migrantengemeenschappen.

Diversiteit begrijpen

Hun kerken zijn het resultaat van christenen die migreren naar plekken buiten hun land van herkomst. Traditionele confessionele of etnische termen doen geen recht aan de diversiteit van deze kerken en de manier waarop zijn hun kerk-zijn vorm geven. De snelle toename van christelijke migrantengemeenschappen is een recent fenomeen en nieuwe categorieën zijn nodig om hen te beschrijven en te begrijpen.

Rotterdam als laboratorium

'Pilgrims in the Port' neemt Rotterdam als een ​​laboratorium om deze kerken te bestuderen en om ook migrantengemeenschappen elders te begrijpen. Dit proefschrift analyseert zes christelijke migrantengemeenschappen in Rotterdam en gebruikt methoden uit congregationele studies om te onderzoeken hoe zij identiteit construeren.

Analytische lenzen

Middels de kaders van 'koinonia', 'diakonia' en 'kerygma' ontwikkelt de auteur analytische lenzen die zijn afgeleid uit observaties in zijn veldwerk. Door de lenzen van context, ontwikkeling, leiderschap, verklaring en activiteiten, reflecteert hij op samenstelling, kenmerken, leiderschapsstijl, taal en sociaal kapitaal van deze kerken, om zo manieren te vinden om ze adequater te beschrijven en te begrijpen. 

Begindatum en -tijd
6 juni 2018 16:15
Einddatum en -tijd
6 juni 2018 17:30
Promovendus
Robert Calvert
Proefschrift
Pilgrims in the Port: Migrant Christian communities in Rotterdam
Promotor(es)
Prof. M. Frederiks