Promotie Rinske Ijsselhof: Dilemmas in atrioventricular septal defect repair

tot

Op 7 september verdedigt Rinske Ijsselhof haar proefschrift, getiteld Dilemmas in atrioventricular septal defect repair.

Samenvatting promotieonderzoek

Doel van dit proefschrift is het evalueren van klinische uitkomsten na atrioventriculair septum defect (AVSD) correctie en linker atrioventriculaire (AV) klepvervanging bij neonaten, kinderen en volwassenen. Tevens worden de uitkomsten na hypoplastisch linkerhart complex (HLHC) correctie geëvalueerd. Een compleet AVSD is een aangeboren hartwijking die wordt gekenmerkt door een gemeenschappelijke AV klep, een ventrikel septum defect (VSD) en een atriaal septum defect. Onze studie liet zien dat aanwezigheid van rest-laesies voor ontslag, gemeten met een technical performance score, geassocieerd is met complicaties, verlengd aantal beademingsdagen en reoperaties na ontslag. Rest-regurgitatie van de AV klep en afwijkende geleiding bij ontslag waren subcomponten die sterk geassocieerd waren met het optreden van reoperaties. Een andere studie liet zien dat het AVSD subtype geassocieerd is met de timing van linker AV klepvervanging. De linker AV klep wordt doorgaans binnen een paar jaar na de initiële AVSD correctie vervangen bij patiënten met het complete subtype, en veel later bij diegenen met het partiële subtype (> 10 jaar na de initiële AVSD correctie). Analyse van uitkomsten na mitralisklepvervanging met een 15-17 mm kunstklep liet zijn dan kleine mechanische kunstkleppen een belangrijke behandeloptie zijn voor kritisch zieke neonaten en kinderen. In een andere studie laten we zien dat het VSD bij een AVSD veilig gesloten kan worden met onbehandeld autoloog pericard. Bij een studie met HLHC patiënten zien we inhaalgroei van de linkszijdige hartstructuren. Groeisnelheid was het meest prominent gedurende het eerste jaar na biventriculaire correctie, met een lagere groeisnelheid van de mitralisklep vergeleken met de aortaklep.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht & online (link)
Promovendus
R.J. Ijsselhof
Proefschrift
Dilemmas in atrioventricular septal defect repair
Promotor(es)
prof. dr. P.H. Schoof
prof. dr. F. Haas
Co-promotor(es)
dr. M.G. Slieker