Promotie Richard de Beer: Katholieke kerkgewaden in de verdrukking

tot
Detail van een kazuifel uit ca. 1510. Foto: Ruben de Heer, Museum Catharijneconvent
Detail van een kazuifel uit ca. 1510. Foto: Ruben de Heer, Museum Catharijneconvent

Op 9 juni verdedigt Richard de Beer zijn proefschrift ‘Kerkgewaden in de verdrukking: Paramenten in de Republiek als dragers van identiteit, 1580-1650’. De Reformatie, die rond 1580 in de Noordelijke Nederlanden begon, en de daaropvolgende vernieuwingen die Rome voorschreef hadden grote gevolgen voor kerkgewaden, de schatten van de katholieke kerk.

Identiteit en verdrukking

Katholieken werden naar de marge van de samenleving verdreven en hun kerken kwamen in handen van de protestanten. Pas in de loop van de zeventiende eeuw ontstonden er schuilkerken, gebouwen die katholieken heimelijk gebruikten als kerk. Toch begonnen ze al aan het einde van de zestiende eeuw met het opnieuw samenbrengen van kerkinventarissen en basale garderobes met geredde en nieuwe kerkgewaden.

In zijn proefschrift vraagt De Beer zich af hoe de katholieken vormgaven aan de nieuwe collecties: hoe werden de vormgeving en symboliek in kerkgewaden toegepast, om het verleden van de kerk te bevestigen, maar ook om de kerk van binnenuit te vernieuwen?  

Aan de hand van de unieke collectie kerkelijk textiel van Museum Catharijneconvent en collecties van enkele oud-katholieke kerken in ons land, gecombineerd met archiefonderzoek, literatuurstudie en onderzoek in contemporaine bronnen, schrijft De Beer een nieuw verhaal over identiteit en verdrukking.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Hybride: online (klik hier) en voor genodigden in het Academiegebouw
Promovendus
R.W.M. de Beer
Proefschrift
Kerkgewaden in de verdrukking: Paramenten in de Republiek als dragers van identiteit, 1580-1650
Promotor(es)
Prof. P.B.A. Smit
Co-promotor(es)
Dr. D.J. Schoon
Dr. M. van Roon