Promotie: Rice in a different light

Promotie van M. Huber MSc

tot

Rijst is basisvoedsel voor meer dan de helft van de wereldbevolking. Onder invloed van klimaatverandering wordt rijst steeds vaker direct ingezaaid op niet-overstroomde velden. Onkruid, dat eerder onderdrukt werd door het water, wordt nu een groot probleem. Er is een dringende behoefte aan een duurzamere onkruidbestrijding. Wij hebben onderzocht hoe de architectuur van rijstscheuten kan worden geoptimaliseerd om de onkruiden te onderdrukken.

We onderzochten de natuurlijke diversiteit van rijstvariëteiten en bepaalden welke eigenschappen belangrijk zijn voor een verhoogde beschaduwing. In een genomische analyse vonden we de genen die betrokken zijn bij verschillende aspecten van plantarchitectuur voor deze relevante eigenschappen. Een veldproef toont aan dat rijst 40 tot 70% van de onkruidgroei kan onderdrukken in vergelijking met onkruiden die zonder rijst groeien. Inzichten uit de veldproef en de genetische informatie kunnen nu worden gebruikt voor toekomstige rijstteelt en zullen helpen om het gebruik van herbiciden te verminderen en een meer duurzame en klimaatveranderingsbestendige rijstteelt mogelijk te maken.

Rijst is ook een interessant studieobject. Verrassende resultaten werden gevonden bij de behandeling van rijst met ver-rood licht in de kas. Van ver-rood licht is bekend dat het voor planten een signaal is voor dichte begroeiing, waarop zij reageren met een sterke verlenging en verminderde bladvorming.

Wij stelden echter vast dat de rijstplanten veel sneller en bossiger groeiden bij behandeling met ver-rood licht. Uit metingen van gasuitwisseling van CO2 bleek dat de fotosynthetische activiteit bijna verdubbeld was. Dit is een zeer nieuwe ontdekking op het gebied van de fotobiologie, waar tot op heden werd aangenomen dat planten ver-rood licht niet efficiënt kunnen gebruiken voor de fotosynthese.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29
Promovendus
M. Huber MSc
Proefschrift
Rice in a different light: shoot architecture from genome to field
Promotor(es)
prof. dr. R. Pierik
Co-promotor(es)
dr. R. Sasidharan
dr. K. Kajala