20 juni 2017 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Relevantie van bacteriële oorzaak bij lage luchtweginfecties in de huisartspraktijk

Lage luchtweginfectie is een van de belangrijkste redenen om de huisarts te bezoeken. Voor huisartsen is het belangrijk om bij lage luchtweginfecties onderscheid te maken tussen aandoeningen die vanzelf overgaan en ernstige aandoeningen die baat hebben bij antibiotica. Uit dit onderzoek blijkt dat anamnese, lichamelijk onderzoek en C-reactief proteïne van beperkte waarde zijn om patiënten met een bacteriële oorzaak te identificeren. Indicaties voor behandeling met antibiotica bij patiënten met lage luchtweginfecties zijn vooralsnog gerelateerd aan de ernst van de ziekte en de kwetsbaarheid van de patiënt.

Twee aandoeningen worden beschouwd als relevant voor de diagnose en behandeling van lage luchtweginfecties, namelijk bacteriële lage luchtweginfecties en longontsteking. Daarnaast is uitgangspunt dat het belangrijk is om onnodige antibioticavoorschriften te voorkomen met het oog op antimicrobiële resistentie. Uit het onderzoek zijn 5 conclusies te formuleren.
Zo is gebleken dat het niet nuttig is om bacteriën op te sporen om te bepalen bij welke patiënten antibiotica zinvol zijn bij patiënten in de huisartspraktijk die geen ernstige lage luchtweginfectie hebben. De onderzoeker analyseerde gegevens van ruim 3000 patiënten met acute hoest in 12 Europese landen. Tevens vond zij dat kinkhoest niet zo vaak voorkomt bij volwassenen met acute hoest (3%) en dat symptomen beperkte waarde hebben om kinkhoest op te sporen in deze patiënten. Het beloop van bacteriële lage luchtweginfecties is mild, ongecompliceerd en ze gaan vanzelf over, niet verschillend ten opzichte van die zonder bacteriële oorzaak. Bij patiënten met radiologisch bewezen longontsteking, maar die klinisch niet verdacht zijn van longontsteking heeft antibiotica een gunstig effect op de duur en de ernst van de symptomen. Tot slot is bacteriële resistentie niet gerelateerd aan het ziektebeloop.

Begindatum en -tijd
20 juni 2017 14:30
Einddatum en -tijd
20 juni 2017 15:30
Promovendus
Jolien Teepe
Proefschrift
Bacterial aetiology in lower respiratory tract infections. Relevance in outpatients.
Promotor(es)
Prof. dr. Th.J.M. VerheijProf. dr. H. Goossens
Co-promotor(es)
Dr. B.D.L. Broekhuizen
Entree
Gratis