10 mei 2019 van 14:30 tot 15:15

Promotie: Reconstructies paleoklimaat nu nog nauwkeuriger

Het proefschrift van Julie Lattaud maakt het mogelijk een nieuwe, nauwkeurigere methode te ontwikkelen om het klimaat van het verre verleden te bepalen.

Kennis over het klimaat in het verre verleden is van groot belang om toekomstige klimaatveranderingen beter te kunnen voorspellen. Omdat instrumentele meetgegevens slechts over beperkte periodes beschikbaar zijn, worden geologische archieven zoals sedimenten bestudeerd. Hierin zitten organische moleculen die aardwetenschappers kunnen gebruiken om de omgevingsfactoren en het klimaat in het verleden te reconstrueren. Zo’n molecuul heet ook wel een proxy.

Lattaud legt in haar proefschrift de nadruk op één klasse van proxy’s: de langeketendiolen. Dit zijn organische verbindingen die niet vergaan en kunnen worden aangetroffen in sedimenten met een ouderdom tot 65 miljoen jaar.

Langeketendiolen kunnen worden gebruikt om de zeewatertemperatuur te reconstrueren, hoewel de metingen soms wordt verstoord door langeketendiolen die afkomstig zijn uit rivieren. Deze laatste diolen kunnen wel gebruikt worden om de invloed van rivieren in kustgebieden in het verleden te bepalen. In meren en langzaam stromende delen van rivieren is de productie van langeketendiolen door eencellige algen seizoensafhankelijk.

Met de resultaten uit haar proefschrift maakt Lattaud het mogelijk om een nieuwe, op diolen gebaseerde proxy’s te ontwikkelen waarmee de invloed van rivieren kan worden bepaald. Door deze proxy te combineren met andere proxy’s kunnen wetenschappers bodemerosieprocessen en de productie en transport van organisch materiaal in rivieren nauwkeuriger onderzoeken.

Naar aanleiding van dit onderzoek werden al nieuwe reconstructies gemaakt, zowel in tropische als in poolgebieden. Dit maakt een beter inzicht in klimaatveranderingen in het verleden mogelijk.

Begindatum en -tijd
10 mei 2019 14:30
Einddatum en -tijd
10 mei 2019 15:15
Promovendus
Julie Lattaud
Proefschrift
Sources and proxy potential of long-chain diols in marine and continental settings
Promotor(es)
prof.dr.ir. S. Schouten
Co-promotor(es)
prof.dr.ir. J.S. Sinninghe Damste