tot

Promotie: Rechtvaardiging van jeugdbescherming in de praktijk

Academiegebouw UU

Joost Huijer (departement Rechtsgeleerdheid) verdedigt zijn proefschrift over jeugdbescherming op 23 november aan de Universiteit Utrecht. Het is getiteld: Rechtvaardiging van jeugdbescherming in de praktijk, een onderzoek naar de besluitvorming in jeugdbeschermingszaken door de Raad voor de Kinderbescherming en de kinderrechter

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 in Utrecht & online (link)
Promovendus
Joost Huijer
Proefschrift
Rechtvaardiging van jeugdbescherming in de praktijk
Promotor(es)
prof. dr. I. Weijers
prof. dr. K.R.S.D. Boele - Woelki