9 november 2018 van 12:45 tot 13:45

Pleidooi voor mensenrechten door verbeeldingen van geluk

Promotie Rakhshan Rizwan over levensverhalen van Kashmir

© iStockphoto.com/intek1

Op 9 november verdedigt Rakhshan Rizwan (Literatuurwetenschap) haar proefschrift Levensverhalen van Kashmir: Pleidooi voor mensenrechten door verbeeldingen van geluk in het Academiegebouw. 

Het territorium Jammu en Kashmir is een betwist gebied dat is onderverdeeld in het door India bestuurde Jammu en Kashmir en het Pakistaanse 'Azad' Kashmir. Tot op de dag van vandaag is het gebied een brandhaard voor conflicten tussen India en Pakistan. Deze dissertatie onderzoekt verhalen die zich afspelen in het betwiste gebied Kashmir, of zijn geschreven door schrijvers van Kashmirse en Indiase afkomst. Engelstalige teksten uit Kashmir zijn al eerder beschreven in de journalistiek en in academische monografieën, maar dit is de eerste studie die zich exclusief wijdt aan Kashmirse literatuur en daarbij beoogt om een theoretisch kader te ontwikkelen waarbinnen deze literatuur kan worden bestudeerd en geanalyseerd.

Kashmirse verhalen en mensenrechtenliteratuur 

Het is ook de eerste analyse van Kashmirse verhalen als teksten die opereren binnen het kader van mensenrechten en die bijdragen aan 'claims-making' op het gebied van mensenrechten. Dit onderzoek heeft als doel om de grenzen van normatieve academische verhandelingen over 'mensenrechtenliteratuur' en verhalen die kunnen bijdragen op het gebied van rechten in het algemeen, te verleggen. De verhalen die in deze dissertatie worden besproken ondersteunen het argument dat de algemene criteria voor welke teksten mogen gelden als verhalen waarin mensenrechten worden gedefinieerd, moeten worden verruimd. In alle teksten die in deze dissertatie worden beschreven worden mensenrechtenschendingen voorgesteld als dramatische onderbrekingen van de alledaagse routine en vreugdevolle bezigheden van de hoofdpersonages, niet alleen als gedecontextualiseerde fysieke wreedheden en martelingen.

Begindatum en -tijd
9 november 2018 12:45
Einddatum en -tijd
9 november 2018 13:45
Promovendus
Rakhshan Rizwan
Promotor(es)
Prof. dr. Ann Rigney
Co-promotor(es)
Dr. Barnita Bagchi