Promotie Quy Ngoc Thi Doàn: Anaforische afhankelijkheden in de Vietnamese taal

tot
Een Vietnamese vrouw leest de krant © iStockphoto.com/sankai
© iStockphoto.com/sankai

Op 9 september promoveert Quy Ngoc Thi Doàn met haar proefschrift 'Anaphoric Dependencies in Vietnamese: A Syntactic Approach'. 

Anaforische afhankelijkheden

Thi Doàn heeft als doel om een gedetailleerde analyse te maken met betrekking tot anaforische afhankelijkheden in de Vietnamese taal. Haar focus ligt direct op theoretische puzzels en fenomenen die bijdragen aan ons begrip van het Vietnamees en van taal in het algemeen.

Om dit doel te behalen heeft Thi Doàn onderzoek gedaan naar de verzameling anaforische expressies, de expressie van reflexiviteit, de syntactische representatie van niet-lokale anaforische en de beperkingen waaraan deze afhankelijkheden onderhevig zijn.

Het anaforische element mình

Als je het Vietnamees met talen zoals het Engels vergelijkt, zien de bindingspatronen van beide talen er op het eerste gezicht heel anders uit. Naast voornaamwoordelijke elementen en het anaforische element mình, vertonen ook eigennamen en zelfstandige naamwoorden, zoals verwantschapstermen en statustermen, pronominale kenmerken. Zo lijkt bijvoorbeeld honorificiteit een veel grotere rol te spelen in de taal.

Hoewel mình niet-lokaal gebonden kan zijn, is voor coargument binding van het element tự nodig net als andere voornaamwoordelijke elementen, als weerspiegeling van cross-linguïstisch patroon van dat reflexiviteit moet worden gelicentieerd.

Bovendien kan mình vrijwel altijd worden geïnterpreteerd als de spreker wanneer een openlijk uitgedrukt eerste persoons antecedent afwezig is. Niet-lokale binding van mình is onderhevig aan een blokkerend effect dat op het eerste gezicht op hetzelfde blokkerende effect lijkt dat we in het Mandarijn Chinees terugvinden, maar in detail nogal verschilt.

De vereniging van taal

Met alle overeenkomsten en verschillen die het Vietnamese anaforische systeem heeft in vergelijking met andere talen, laat Thi Doàn zien dat deze taal uiteindelijk kan worden verenigd in de wereld van anaforen en reflexieven, en met succes kan worden verantwoord via een Multiple-Agree-gebaseerde aanpak van anafoorbinding.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Hybride: online en voor genodigden in het Academiegebouw
Promovendus
Quy Ngoc Thi Doàn
Proefschrift
Anaphoric Dependencies in Vietnamese: A Syntactic Approach
Promotor(es)
Prof. dr. M.B.H. Everaert
Prof. dr. E.J. Reuland
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository