tot

Promotie Quincy van Houtum: Tools for quantitative MR imaging and spectroscopy for the improvement of therapy evaluation in oncology

Op 6 juli verdedigt Quincy van Houtum zijn proefschrift, getiteld Tools for quantitative MR imaging and spectroscopy for the improvement of therapy evaluation in oncology.

Samenvatting promotieonderzoek

Het onderzoek in dit proefschrift demonstreert van een variërend aantal methodes om de therapiebeoordeling in oncologie te verbeteren met behulp van kwantitatieve MR-beeldvorming en spectroscopie op ultrahoog veld. Er is veel vraag naar therapie-evaluatie in de oncologie, omdat er met de huidige klinische normen veel tijd verloren gaat voordat de ineffectiviteit van de therapie kan worden gemeten. Naast een afname van de levenskwaliteit van de patiënt, kan curatieve zorg ook degraderen tot palliatieve zorg. Magnetische resonantie beeldvorming (MRI) wordt voornamelijk gebruikt om de respons op de behandeling te onderzoeken door te zoeken naar veranderingen in de vorm en dichtheid van de tumor. Veranderingen in de fysiologie van gezond en tumorweefsel, die optreden voorafgaand aan morfologische veranderingen, kunnen worden gevolgd door het meten van metabolieten die betrokken zijn bij bijvoorbeeld het energie- of celmembraanmetabolisme met behulp van MR-spectroscopie (MRS). Hoewel veelbelovend, de concentratie van deze metabolieten is extreem laag en klinische scanners (≤3 tesla) missen de gevoeligheid om de effectiviteit van de behandeling te onderzoeken. Ultra-high field MRI (≥7 tesla) profiteert van een hogere signaal-ruisverhouding in vergelijking met klinische scanners,  wat resulteert in een verhoogde sensitiviteit. Dit proefschrift behandelt de kwantificering van MRI-parameters van verschillende weefseltypen in verwijderde recta van varkens en mensen, correctiemethoden voor oneffenheden van het magnetische veld van het MR systeem, vooruitgang van hardware waardoor snelle metabole beeldvorming in het lichaam mogelijk wordt én kwantificering van metabolieten in grote spieren, longtumoren en de lever. Daarnaast is er een softwaretool voor data-analyse van deze nieuwe dataformaten beschreven.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht & online (link)
Promovendus
ir. Q. van Houtum
Proefschrift
Tools for quantitative MR imaging and spectroscopy for the improvement of therapy evaluation in oncology
Promotor(es)
prof. dr. D.W.J. Klomp
prof. dr. P.R. Luijten
Co-promotor(es)
dr. W.J.M. van der Kemp