15 januari 2018 van 14:30 tot 15:30

Promotie: H. Wang

Promotie: Prototype Studies and Simulations for a Forward Si-W Calorimeter at the Large Hadron Collider

Een calorimeter in het voorwaardse deel van de ALICE detector, de FoCal, is ontworpen om directe fotonen te kunnen meten, en daarmee ook de gluonsaturatie bij hele kleine waardes van x. Onderscheid tussen directeen vervalsfotonen is mogelijk doordat de FoCal een hele hoge granulariteit bezit en daardoor twee fotonen met maar een hele kleine openingshoek toch individueel kan waarnemen.

Zware quarks kunnen ook gebruikt worden om de verdeling van partonen en gluonsaturatie te meten. De mogelijkheid om quarkonium (een gebonden staat van een zware quark en zijn anti-deeltje) dat vervalt in twee electronen in de voorwaardse richting te meten met de FoCal detector is bestudeerd met behulp van simulaties. Helaas lijkt een quarkonium meting niet mogelijk door de lage opbrengst in de voorwaardse richting en door de aanwezigheid van vervalsfotonen van het neutrale pion, wat leidt tot een lage signaal-achtergrond verhouding. 

Begindatum en -tijd
15 januari 2018 14:30
Einddatum en -tijd
15 januari 2018 15:30
Promovendus
H. (Hongkai) Wang
Proefschrift
Prototype Studies and Simulations for a Forward Si-W Calorimeter at the Large Hadron Collider
Promotor(es)
prof.dr. T. Peitzmann
Co-promotor(es)
dr. G.J.L. Nooren