18 december 2017 van 16:15 tot 17:15

Promotie Renske Penning

Promotie: Proteomics maakt onderzoek naar eiwit translatie in hersenaandoeningen mogelijk

Renske Penning bestudeerde eiwit translatie in Vanishing White Matter Disease en in een aan autisme gerelateerd proces. Hiervoor maakte zij gebruik van de nieuwste proteomics technieken, waarbij eiwitten via een puls toediening een isotoop label krijgen. Door deze techniek te combineren met een nieuwe gevalideerde fosfoproteomics methode, kon zij bovendien in detail signalering routes naar eiwit translatie bestuderen.

Penning ontdekte onder meer dat astrocyten met een VWM genotype een voorkeur hebben voor de translatie van een specifieke subset eiwitten. Deze translatie leidt waarschijnlijk tot ophoping van eiwitten in het endoplasmatisch reticulum. Dit kan leiden tot oxidatieve stress en tot verschillende functionele problemen voor de astrocyten. Daarnaast bestudeerde zij in detail signalering routes naar eiwit translatie in een vorm van synaptisch plasticiteit (mGluR-LTD). Het correct functioneren van mGluR-LTD is belangrijk voor onder meer het geheugen en sociaal gedrag.

Penning identificeerde enkele enzymen die belangrijk zijn voor het reguleren van de eiwit translatie. Daarnaast laat zij zien dat het eiwit Intersectin-1 hierin een rol speelt.

Door gebruik te maken van Shank knockdown neuronen, ontdekte Penning dat ook de activatie van het proteasoom in dit proces gereguleerd is. Het proteasoom is verantwoordelijk voor eiwit degradatie in cellen. De verlaagde proteasoom activatie zou potentieel oorzaak kunnen zijn voor enkele aan autisme gerelateerde symptomen.

Begindatum en -tijd
18 december 2017 16:15
Einddatum en -tijd
18 december 2017 17:15
Promovendus
R. (Renske) Penning
Proefschrift
Dynamics of the neuroproteome: protein signaling and translation in neurological disorders
Promotor(es)
prof.dr. A.J.R. Heck
Co-promotor(es)
dr. A.F.M. Altelaar