Promotie: Promoting nurses’ behaviour change in nutritional care

Promotie van Debbie ten Cate

tot

Ongeveer 35 procent van de ouderen die zorg nodig heeft is ondervoed, met negatieve gevolgen voor hun algehele gezondheid. Om ondervoeding tegen te gaan, is voedingszorg bij ouderen belangrijk. In deze promotie is onderzocht hoe verpleegkundigen deze voedingszorg uitvoeren. Want hoewel verpleegkundigen aangaven voedingszorg belangrijk te vinden, is deze suboptimaal voor ouderen in het ziekenhuis en de wijk.

Er werden verschillende onderzoeken uitgevoerd bij verpleegkundigen, oudere zorgvragers en mantelzorgers. Hieruit zijn factoren geïdentificeerd die bepalend zijn voor het gedrag van verpleegkundigen ten opzichte van voedingszorg. Er kwam onder andere naar voren dat er een gebrek aan juiste kennis is rondom voedingszorg, dat het een lage prioritering heeft en dat er een matig bewustzijn van de risicofactoren is.

Met deze factoren in kaart is een leerinterventie ontwikkeld die gericht is om de kennis en het gedrag van verpleegkundigen rondom voedingszorg te verbeteren. Het motiveren van verpleegkundigen is als uitgangspunt genomen. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een korte en krachtige leerinterventie die bestaat uit een online programma waarin dertig stellingen zijn opgesteld die alle aspecten van verpleegkundige voedingszorg omvatten.

De leerinterventie is een belangrijke eerste stap in het verbeteren van de voedingszorg. Verpleegkundigen zijn bereid om te leren, maar gedragsverandering blijft complex. Maar er liggen kansen zodat verpleegkundigen voedingszorg op een juiste manier kunnen integreren in hun dagelijkse werk. En dat zij samen met andere professionals, ouderen en hun naasten goede voedingszorg kunnen geven. Uiteindelijk gaat het erom dat ouderen gezond blijven. Goede voeding is hierbij cruciaal.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (livestream link)
Promovendus
D. ten Cate
Proefschrift
Promoting nurses’ behaviour change in nutritional care
Promotor(es)
prof. dr. L. Schoonhoven
prof. dr. M.J. Schuurmans
Co-promotor(es)
dr. R.G. Ettema
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository