30 oktober 2018 van 16:15 tot 17:15

Promotie: Prognostische onderzoek in behandelde populaties: statistische methoden voor klinische voorspellingsmodellen

Predictiemodellen kunnen worden gebruikt om clinici te ondersteunen bij het maken van diagnostische of prognostische beoordelingen. Door bijvoorbeeld informatie over het demografische, genetische of klinische profiel van een persoon te gebruiken, kan een predictiemodel schatten wat de waarschijnlijkheid van het individu is om een bepaalde uitkomst (diagnose) te hebben of wat voor ontwikkeling (prognose) ze door gaan maken. Deze schattingen bieden informatie aan medische professionals en patiënten om beslissingen te nemen of deze verder te ondersteunen. Om diagnostische en prognostische predictiemodellen de klinische praktijk effectief te doen ondersteunen, moeten ze accurate, klinisch relevante en interpreteerbare voorspellingen bieden.

Dit proefschrift onderzoekt potentiële oorzaken van variatie in de prestaties van prognostische predictiemodellen bij toepassing op nieuwe individuen. Er wordt vooral aandacht besteed aan de kwestie van het gebruik van behandeling in onderzoeken die prognostische modellen ontwikkelen of extern valideren, hoe dit de nauwkeurigheid en/ of de generaliseerbaarheid van dergelijke predictiemodellen kan beïnvloeden en hoe dit methodologisch op te lossen valt.

Begindatum en -tijd
30 oktober 2018 16:15
Einddatum en -tijd
30 oktober 2018 17:15
Promovendus
Romin Pajouheshnia
Proefschrift
Prognostic research in treated populations
Promotor(es)
Professor Karel G M Moons
Entree
Gratis