tot

Promotie: Prisma adaptatie niet effectief voor patiënten met neglect

Ieder jaar krijgen in Nederland ongeveer 45.000 mensen een beroerte, waarna 30 tot 50% van de mensen visueel neglect heeft. Mensen met neglect negeren of ontkennen de helft van hun lichaam of een deel van de ruimte om hen heen, hoewel zij niet blind zijn. Veel mensen met neglect zijn zich niet bewust van hun aandoening of rapporteren zelf geen klachten. Patiënten met neglect revalideren minder snel en goed, en eenmaal thuis zijn zij minder zelfstandig dan patiënten zonder neglect. Een goede behandeling is dus van belang. Het doel van dit proefschrift was om neglect beter te begrijpen, beter te kunnen testen en vervolgens beter te kunnen behandelen. Hiervoor hebben we onderzoek gedaan naar verschillende subtypes van neglect, zoals linkszijdig versus rechtszijdig neglect, en neglect voor de nabije versus de verre ruimte. We vonden dat links- en rechtszijdig neglect beide vaak voorkomen na een beroerte, en beide consequenties hebben voor de zelfredzaamheid. Beide subtypes zouden dan ook moeten worden meegenomen in wetenschappelijk onderzoek en worden gediagnosticeerd in de klinische praktijk. Daarnaast hebben we onderzocht hoe we neglect beter kunnen vaststellen, omdat nu vaak discrepantie is tussen ‘statische’ testsituaties en het dynamische dagelijks leven. We onderzochten de Mobility Assessment Course, een dynamische multitaak die geschikt blijkt om neglect in kaart te brengen. Ook onderzochten we hoe we zoekorganisatie konden meten, en welke hersengebieden betrokken zijn bij visueel zoeken. Tot slot onderzochten we prisma adaptatie als behandeling voor neglect. We vonden geen vermindering van neglect na prisma adaptatie vergeleken met een placebobehandeling.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw
Promovendus
Teuni ten Brink
Proefschrift
Visuospatial neglect after stroke: Heterogeneity, diagnosis and treatment
Promotor(es)
Prof. dr. J.M.A. Visser-Meily
Dr. T.C.W. Nijboer
Entree
Gratis
Aanmelden

Niet nodig

Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository