16 februari 2018 van 14:30 tot 15:15

Promotie: Potentie geothermie in duurzame energievoorziening

Promovendus Jon Limberger onderzocht de potentie van geothermie. Hij berekende voor Europa hoeveel aardwarmte beschikbaar is voor elektriciteitsopwekking.

Geothermie (aardwarmte) is een vorm van duurzame energie waarbij warmte wordt gewonnen uit de ondergrond. In Nederland wordt diepe geothermie al tien jaar gebruikt voor verwarming van gebouwen en kassen.

Elke kilometer die je dieper de aarde in gaat neemt de temperatuur gemiddeld met 25-30 graden toe. Wanneer de temperatuur hoog genoeg is, zoals in vulkanische gebieden, kan aardwarmte ook worden gebruikt voor elektriciteitsopwekking. Maar ook niet-vulkanische gebieden zoals sedimentaire bekkens of de kristallijne ondergrond kunnen hiervoor geschikt zijn. De aanwezigheid van economisch interessante aardwarmtereservoirs is sterk plaatsgebonden en wordt vooral bepaald door tektonische factoren.

In het Centrale Systeem en de aangrenzende Taag- en Duero-bekkens in Spanje blijken geothermische systemen het meest optimaal te zijn in locaties waar kristallijn gesteente voorkomt met een hoge concentratie warmteproducerende elementen en een sedimentbedekking.

Vanwege de relatief hoge kosten van boringen en energietransport moeten de locaties van aardwarmtereservoirs bij voorkeur niet te diep in de ondergrond en dichtbij concentraties van gebruikers zijn. Om ook in gebieden met weinig ondergrondinformatie de potentiele hoeveelheid aardwarmte in te schatten ontwikkelde Limberger temperatuurmodellen en koppelde deze aan economische modellen. Zo kon hij voor Europa berekenen hoeveel aardwarmte beschikbaar is voor elektriciteitsopwekking. De economisch winbare hoeveelheid hangt sterk af van temperatuur, diepte en doorlatendheid van aardwarmtereservoirs. 

Tot slot analyseerde Limberger de hoeveelheid aardwarmte die zit opgeslagen in watervoerende gesteenteformaties. Deze bedekken grote delen van de aarde en bevatten een hoeveelheid aardwarmte gelijk aan het totale jaarlijkse mondiale energieverbruik.

Begindatum en -tijd
16 februari 2018 14:30
Einddatum en -tijd
16 februari 2018 15:15
Promovendus
Jon Limberger
Proefschrift
Thermo-mechanical characterization of the lithosphere: Implications for geothermal resources
Promotor(es)
Jan-Diederik van WeesSierd CloetinghFred Beekman