26 april 2019 van 10:30 tot 11:30

Promotie: Politieke verantwoording, schuld en het overleven van ministers

Op vrijdag 26 april 2019 om 10.30 uur zal Minou de Ruiter het proefschrift Walking the Tightrope. Political accountability, blame and ministerial survival in two Parliamentary systems verdedigen.

Gepolitiseerde incidenten in het portfolio van een minister of financiële schandalen leiden vaak tot politieke drama’s. De incidenten zijn riskant: ze kunnen niet alleen de reputatie van een minister beschadigen, of leiden tot aftreden, maar ook het vertrouwen in de regering schaden. Er bestaan echter zowel binnen als tussen parlementaire systemen grote verschillen in de manier waarop deze verantwoordingsepisodes verlopen en wat de politieke uitkomsten ervan zijn.

Een delicate, politieke balanceeract

Minou de Ruiter onderzoekt wat er gebeurt als ministers ter verantwoording worden geroepen voor falen of wangedrag. De specifieke focus in Walking the Tightrope ligt op de mate waarin formele regels en informele normen tussen politieke elites invloed hebben op het verloop en de uitkomst van de verantwoordingsepisodes in twee verschillende parlementaire systemen: dat van Nederland en de Australische Staat New South Wales.

Wanneer er veel op het spel staat, wordt ministeriele verantwoording een delicate, politieke balanceeract, waarvan het verloop en de uitkomst niet alleen worden bepaald door formele regels, maar ook door de informele normen en praktijk in het politieke systeem.

Minou de Ruiter is onderzoeker bij Domestique Consulting (Sydney) en als promovenda verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht.

Begindatum en -tijd
26 april 2019 10:30
Einddatum en -tijd
26 april 2019 11:30
Promovendus
W.J.M. de Ruiter
Proefschrift
Walking the Tightrope. Political accountability, blame and ministerial survival in two Parliamentary systems
Promotor(es)
Prof. dr. P. 't HartDr. S.L. Kuipers (Universiteit Leiden)