5 december 2019 van 12:45 tot 13:45

Promotie: PLANET: a new approach for quantitative MRI

In de afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor kwantitatieve MRI (QMRI). Hieronder wordt verstaan het met behulp van MRI afbeelden van kwantitatieve imaging biomarkers (QIB's), die kwantitatieve parameters vertegenwoordigen die verband houden met biologische en fysiologische eigenschappen van weefsels. De relaxatietijden (T1, T2, T2*) zijn intrinsieke weefselparameters, die de contrasten in conventionele MR beelden, zoals die gebruikt worden in de radiologische praktijk, bepalen. Tevens zijn deze parameters relevante QIB's. Er zijn veel verschillende QMRI-technieken voor relaxometrie voorgesteld. Het reproduceerbaar verkrijgen van precieze en nauwkeurige maps van relaxatietijden binnen een acceptabel tijdsbestek blijft echter een uitdaging. Het is bekend dat meetresultaten afhangen van de methoden die worden gebruikt voor kwantificering, van de implementatie van de gebruikte pulssequenties, van parameterinstellingen van het MR-protocol en zelfs van het type en merk van de MR-scanner waarin de patiënt werd gescand.

Dit proefschrift gaat over een nieuwe methode voor kwantitatieve MRI genaamd PLANET: an elliPse fitting approach for simuLtaneous T1 and T2 mApping using phase-cycled balaNced stEady-sTate free precession was ontwikkeld. De methode is gebaseerd op de lineaire kleinste-kwadraten-aanpassing van een ellips aan meetpunten van het complexe MRI signaal gemeten met een zogenaamde phase-cycled bSSFP sequentie. De relaxatietijden T1 en T2, de signaalmagnitude zonder banding artefacten, de off-resonance en de RF-fase kunnen gelijktijdig worden gereconstrueerd. De methodologie wordt in detail beschreven in het proefschrift. De prestaties van de methode zijn onderzocht en de methode is geoptimaliseerd voor verschillende toepassingen.

Begindatum en -tijd
5 december 2019 12:45
Einddatum en -tijd
5 december 2019 13:45
Promovendus
Yulia Shcherbakova
Proefschrift
PLANET: a new approach for quantitative MRI
Promotor(es)
Prof. C.T.W. Moonen
Co-promotor(es)
dr. ir. L.W. Bartelsdr. ir. C.A.T. van den Berg
Entree
Gratis