Promotie: Pharmacometric approaches to improve theranostics

Promotie van Hinke Siebinga

tot

Radioactieve geneesmiddelen (radiofarmaca) spelen een steeds grotere rol in de diagnose en behandeling van prostaatkanker en neuro-endocrine tumoren. Voor diagnostisering en behandeling worden vaak hele vergelijkbare radiofarmaca gebruikt, wat een theranostische benadering genoemd wordt. Ondanks dat deze radiofarmaca chemisch gezien slechts een beetje anders zijn, zien we verschillen tussen de radiofarmaca in de verdeling over organen en tumoren in het lichaam. Het is daarom belangrijk om een beter beeld te krijgen van de farmacokinetiek, wat iets zegt over de absorptie, distributie, metabolisme en eliminatie van geneesmiddelen. Als we de farmacokinetiek en de verschillen tussen de radiofarmaca beter begrijpen, kunnen we deze radioactieve behandelingen van prostaatkanker en neuro-endocrine tumoren mogelijk optimaliseren.

Farmacokinetische (populatie) modelleerstudies worden vaak toegepast voor ‘normale’ geneesmiddelen. Echter, verrassend genoeg, worden deze methoden nauwelijks gebruikt voor radioactieve geneesmiddelen. Het grootste deel van dit proefschrift focuste zich daarom op hoe we deze veelgebruikte modelleermethodes ook kunnen toepassen op radiofarmaca. We hebben aangetoond dat data verkregen uit nucleaire scans gebruikt kunnen worden voor de ontwikkeling en evaluatie van farmacokinetische modelleermethoden. Daarnaast hebben we inzicht gekregen in verschillende aspecten die de farmacokinetiek van radiofarmaca beïnvloeden. Met al deze informatie hebben we uiteindelijk een model ontwikkeld waarmee de response op therapie bij prostaatkanker voor de individuele patiënt voorspeld kan worden.

Dit proefschrift laat zien dat farmacokinetische modelleerstudies toegepast kunnen worden op radiofarmaca en een nuttige methode zijn om veel resterende vragen binnen het onderzoek naar radiofarmaca te beantwoorden. Daarnaast draagt alle verkregen kennis bij aan de optimalisatie en mogelijk personalisatie van de radioactieve behandeling van prostaatkanker en neuro-endocrine tumoren.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (livestream link)
Promovendus
H. Siebinga
Proefschrift
Pharmacometric approaches to improve theranostics
Promotor(es)
prof. dr. A.D.R. Huitema
prof. dr. J.H. Beijnen
Co-promotor(es)
dr. J.J.M.A. Hendrikx
dr. B.J. De Wit - van der Veen